BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Marian (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Zdunek Paulina (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Wpływ użytkowania środków transportowych na skuteczność ich działania w procesie eksploatacji
The Impact of the Use of Transport Measures on the Effectiveness of Their Actions in the Process of Operation
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2016, z. 44, s. 6-17, rys., wykr, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo transportowe, Eksploatacja, Efektywność, Infrastruktura techniczna
Transport company, Exploitation, Effectiveness, Technical infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podczas przygotowywania i prowadzenia procesu użytkowania środków transportowych ważne jest uwzględnienie odpowiednich parametrów pracy danego pojazdu, z których najważniejsze są parametry dotyczące obciążenia oraz prędkości roboczej ze względu na to, że mają duży wpływ na zdolności użytkowe, wydajność i koszty generowane podczas użytkowania. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród kierowców, określone zostały pożądane cechy środków transportowych, które stanowią podstawę do dalszych rozważań. Celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy sposobem użytkowania środków transportowych przez eksploatatorów, a skutecznością działania tych środków transportowych. (abstrakt oryginalny)

When preparing and carrying out the process of use of transport means, it is important to take into account relevant parameters of the vehicle, the most important of which are the parameters for the load and speed due to the fact that they have a strong influence on the capacity, performance and costs generated during use. On the basis of the studies conducted, in an article an attempt was made to assess the relationship between the way of use of transport means by plant operators and the effectiveness of these measures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński, M. Chylak, E. (1996). Eksploatacja w logistyce wojskowej. Warszawa: Bellona.
 2. Brzeziński, M. Waściński, T. Kijek, M. Modelowanie systemu organizacji przewozów w firmie transportowej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka,4/2015, 27-36.
 3. Borowiecki, R. Czaja, J. Jaki, A. (1997). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. Warszawa-Kraków: TNOiK.
 4. Downarowicz, O. (1997). System eksploatacji Zarządzanie zasobami techniki. Gdańsk-Radom: Instytut Technologii eksploatacji.
 5. Kryński, H. (1973). Zastosowanie matematyki w ekonomii. PWN.
 6. Legutko, S. (2007). Eksploatacja maszyn. Poznań: WPP.
 7. Legutko, S. (2004). Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. Warszawa: WSiP.
 8. Macha, E. (2001). Niezawodność maszyn. Opole: Politechnika Opolska.
 9. Okrąglicki, W. Łopuszański, B. (1980). Użytkowanie urządzeń mechanicznych. Warszawa: WNT.
 10. Ścieszka, S. Żołnierz, M. (2012). Eksploatacja Maszyn., Część I. Trwałość eksploatacyjna i regeneracja elementów maszyny. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 11. Waściński, T. Zieliński, P. (2015). Efektywność procesu transportowego. Systemy Logistyczne Wojsk, 42/2015, 221-236.
 12. https://pntte.wordpress.com/innowacje/normy-i-standardy/ stan na 15.04.2016
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.7269
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu