BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Adam (Politechnika Częstochowska), Wrzalik Artur (Politechnika Częstochowska), Niedbał Rafał (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kryteria doboru systemu IT wspierającego serwisy dziennikarstwa obywatelskiego
Selection Criteria for IT System Supporting Civic Journalism Services
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 383-396, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Dziennikarstwo, Technologia informacyjna, Podejmowanie decyzji, Analityczny proces hierarchiczny
Journalism, Information Technology (IT), Decision making, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na bazie literaturowego studium przypadków oraz na podstawie analizy utylitarnych rozwiązań wykorzystywanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego podjęto próbę przybliżenia problematyki serwisu dedykowanego dziennikarstwu obywatelskiemu (...)
Zasadniczym celem funkcjonowania proponowanego serwisu jest stworzenie rozwiązania informacyjnego, które w swojej podstawowej funkcji integrowałoby możliwości medium prasowego i portalu społecznościowego (rysunek 1). To drugie narzędzie warunkuje intensyfikację integracji społeczności, jak również - odpowiednio adaptowane - determinuje funkcjonalność ukierunkowaną na pracę grupową, która stanowić ma nieodłączną składową pracy wirtualnej redakcji. (fragment tekstu)

The paper presents the problem of civic journalism as an example of active citizenship. The authors turn their attention to the importance of this issue in the context of the European Union. The article focuses on IT solutions dedicated to the function of the virtual editorial office within websites. The functionality of a website dedicated to citizen journalism was presented. The authors also propose a choice of IT system, which supports websites of citizen journalism (CMS) among the most popular open source applications. Additionally, the results of studies on the construction and evaluation of the decision-making hierarchical model according to the methodology AHP was presented in the paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Doliwa U. (2012), Dziennikarstwo obywatelskie czyli jakie?, "Nowe Media", nr 3, 83.
  2. Krasnowolski A. (2014), Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, Biuro analiz i dokumentacji. Zespół Analiz i Opracować Tematycznych, Kancelaria Senatu, Warszawa, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/58/plik/ot-_627_internet.pdf.
  3. Prusak A., Stefanów P. (2014), AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Saaty T.L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill, New York.
  5. Sokołowski A., Wrzalik A., Pudło M. (2013), Otwarta platforma mediowa dedykowana społeczności obywatelskiej [w:] L. Kiełtyka (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
  6. Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/spoleczenstwo-obywatelskie-w-unii-europejskiej/.
  7. CMS Usage Statistics (2016), http://trends.builtwith.com/cms.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu