BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogacz-Wojtanowska Ewa (Uniwersytet Jagielloński), Wrona Sylwia (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Jaki dialog obywatelski? Kształtowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi a publicznymi w Krakowie
What Kind of Civil Dialogue? Shaping Cooperation Between Non-governmental and Public Organizations in Cracow
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 397-409, bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Organizacje publiczne, Dialog społeczny, Organizacje pozarządowe, Wyniki badań
Public organisations, Social dialogue, Non-governmental organisation, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja i ocena układu lokalnego współpracy międzysektorowej w obszarze dialogu obywatelskiego na przykładzie Krakowa. Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych staramy się zrekonstruować kształtowanie tego dialogu przez organizacje pozarządowe, identyfikowane w tym procesie działania i bariery ze strony urzędu miasta jako organizacji publicznej i oczekiwania zmiany jego przebiegu i rezultatów dla organizacji trzeciego sektora i mieszkańców miasta. (fragment tekstu)

Cooperation of non-governmental organizations (NGOs) and public organizations is one of the most important elements of relationship between state and third sector, as well as between the state and the citizen. In Poland, this cooperation is locally and regionally diverse in terms of forms and areas of cooperation. The goal of this article is to show and evaluate local inter-sectoral cooperation in civil dialogue based on the example of Cracow. Basing on conducted quality research, authors reconstruct shaping of civil dialogue by NGOs, actions and obstacles and identify expectations of its change. Results show that civil dialogue in Cracow has some problems - a dialogue exists in a form of the information and consulting, a conflict of interests between public and non-governmental sector was observed and forms of civil dialogue are built with incomplete involvement. Those characteristic cause the meaning of common actions and civil dialogue common creation becomes lost. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austin J.E. (2000), Strategic Collaboration Between Nonprofits and Business, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 29, No.1.
 2. Bedwell W.L., Wildman J.L., Diaz-Granados D., Salazar M., Kramer W.S., Salas E. (2012), Collaboration at Work: An Integrative Multilevel Conceptualization, "Human Resource Management Review", Vol. 22, No. 2.
 3. Bogacz-Wojtanowska E. (2007), Modele współpracy lokalnych instytucji a rozwiązywanie problemów rynku pracy, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 4. Bogacz-Wojtanowska E. (2008), Tworzenie sieci - budowanie Partnerstwa Gościniec [w:] T. Kazimierczak, K. Hernik (red.), Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny - potencjał społeczny - lokalne governance, Fundacja ISP, Warszawa.
 5. Bogacz-Wojtanowska E., Dudkiewicz M., Górniak K., Makowski G., Stokowska A. (2010), Raport cząstkowy nt. współpracy międzysektorowej na podstawie wstępnych badań jakościowych. Materiał przygotowany w ramach projektu "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 6. Bogacz-Wojtanowska E. (2011), Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 7. Bogacz-Wojtanowska E. (2013), Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 8. Bogacz-Wojtanowska E., Hess A., Lendzion M. (2015), Jak tworzyć i skutecznie działać w Radach Działalności Pożytku Publicznego. Praktyczne narzędzie dialogu obywatelskiego, FDRL Kielce - w druku.
 9. Bogacz-Wojtanowska E., Hess A., Lendzion M., Lisowska-Magdziarz M., Nowak K. (2015), Dialog obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów, Wyd. Attyka, Kraków.
 10. Brinkerhoff J.M. (2002), Government - Non-profit Partnership: a Defining Framework, "Public Administration and Development", Vol. 22, No. 1.
 11. Frey B.B., Lohmeier J.H., Lee S.W., Toolefson N. (2006), Measuring Collaboration Among Grant Partners, "American Journal of Evaluation", Vol. 7, No. 3.
 12. Hernik K. (2008), Finansowe i pozafinansowe formy współpracy [w:] G. Makowski (red.), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 13. Huxham C. (2003), Theorizing Collaboration Practice, "Public Management Review", Vol. 5, No. 3.
 14. Iyer E. (2003), Theory of Alliances: Partnership and Partner Characteristics, "Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing", Vol. 11, No. 1.
 15. Makowski G. (2008), Ewolucja, rewolucja, czy degeneracja? Krótka historia prac nad zmianami w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [w:] G. Makowski (red.), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 16. Misztal W. (2011), Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Wyd. UMCS, Lublin.
 17. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 18. Rymsza M. (2007), O polityce państwa wobec trzeciego sektora i instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego [w:] M. Rymsza (red.), Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, Fundacja ISP Warszawa.
 19. Shaw M.M. (2003), Successful Collaboration Between the Nonprofit and Public Sectors, "Nonprofit Management & Leadership", Vol. 14, No. 1.
 20. Sink D. (1998), Interorganizational Collaboration [w:] J.M. Shafritz (red.), The International Encyclopedia of Public Policy and Administration, Westview Press Boulder.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu