BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jończyk Joanna (Politechnika Białostocka), Mazur Iwona (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Tytuł
Rola zespołów we wdrażaniu zmian w zarządzaniu psychiatryczną opieką zdrowotną
Team Role in the Implementation of Changes in Psychiatric Health Care Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 439-451, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Praca zespołowa, Ochrona zdrowia
Human resources, Team work, Health care protection
Uwagi
summ., Niniejszy artykuł oparto na wynikach badań finansowanych z projektu NCN 2011/03/B/HS4/0454 4 nt. "Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach".
Abstrakt
W naszym kraju zmiany w zakresie deinstytucjonalizacji opieki psychicznej zostały zaplanowane w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego realizacja przypadła na lata 2011-2015. Program ten wskazuje na konieczność wielopłaszczyznowego podejścia do problemu ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania rożnych organizacji, które w działaniach swoich oraz podległych im jednostek stale stykają się z problemami zdrowia psychicznego. Celem programu jest m.in. wypracowanie takiej struktury systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, która umożliwi skoordynowaną opieką (medyczną i społeczną) na rożnych poziomach terytorialnych. W tym kontekście niezbędna jest współpraca pomiędzy przedstawicielami rożnych organizacji w celu m.in. rozwijania lokalnych form opieki środowiskowej (oddziały dzienne, hostele, mieszkania chronione, zespoły opieki środowiskowej) stosownie do społecznych potrzeb. Tylko efektywna współpraca poprzez tworzenie wewnętrznych więzi pomiędzy członkami zespołów (pracowniczych, międzyorganizacyjnych) może zapewnić trwałe i sprawne ich funkcjonowanie na rzecz wspólnego dążenia do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz poprawy systemu opieki nad tymi osobami. W związku z powyższym zasadniczym celem niniejszego artykułu jest określenie istoty i znaczenia zespołów we wdrażaniu zmian w systemie opieki psychiatrycznej zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji wskazaną w unijnych i krajowych dokumentach programowych.(fragment tekstu)

This study was based on the assumption that human resources have a significant impact on the quality of changes in the management of mental health care. In this context, cooperation is required between the representatives of various organizations, from which the human resources require not only adequate preparation in terms of knowledge, but skills and teamwork. Therefore, the aim of this publication is to define the essence of human teams and their importance in the implementation of changes in the Polish system of psychiatric care. As a result of consideration it was established that improving the efficient use of human teams of organizations working for the protection of mental health is a prerequisite for effective implementation of changes in the sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams O, Hirschfeld M. (1998), Human resources for health: challenges for the 21st century, "World Health Statistics Quarterly", 51(1).
 2. Adams O, Hicks V. (2001), Pay and non-pay incentives, performance and motivation. Prepared for the Global Health Workforce Strategy Group, Geneva: World Health Organization.
 3. Amaddeo F., Becker T., Fioritti A., Burti L., Tansella M. (2007), Mental Health Policy and Practice across Europe. The future direction of mental health care: Reforms in community care: the balance between hospital and community-based mental health care, World Health Organization, 236.
 4. Dussault G., Dubois C.A (2003), Human resources for health policies: a critical component in health policies, "Human Resources for Health", 1.
 5. Griffiths R., Crookes P.A. (2006), Multidisciplinary teams [in] J. Daly, S. Speedy & D. Jackson (Eds.), Contexts of Nursing 2e, Marrickville, NSW, Australia: Churchill Livingstone.
 6. Instytut Psychiatrii i Neurologii (2006), Zakłady Psychiatrycznej oraz Neurologicznej Opieki Zdrowotnej, Rocznik Statystyczny 2005.
 7. Jacob K.S., Sharan P., Mirza I., Garrido-Cumbrera M., Seedat S., Mari J.J., Sreenivas V., Saxena S. (2007), Mental health systems in countries: where are we now?, "Lancet", 370(9592), 1061-77.
 8. Kisely S., Preston N., Xiao J., Lawrence D.M., Louise S., Crowe E., Segal S. (2013), An eleven-year evaluation of the effect of community treatment orders on changes in mental health service use, "Journal of Psychiatric Research", 47, 5, ss. 650-656.
 9. Kleinman A. (2009), Global mental health: a failure of humanity, "Lancet", 374, no. 9690, ss. 603-604.
 10. Martineau T., Martinez J. (1998), Rethinking human resources: an agenda for the millennium, "Health Policy and Planning", 13(4).
 11. Saxena S., Thornicroft G., Knapp M., Whiteford H. (2007), Resources for mental health: scarcity, inequity and inefficiency, "Lancet", 370, 9590, ss. 878-889.
 12. Tiihonen J., Lonnqvist J., Wahlbeck K., Klaukka T., Niskanen L., Tanskanen A., Haukka J. (2009), 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study), "Lancet", 374 (9690), ss. 620-627.
 13. Thornicroft G., Tansella M. (2010), W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Warszawa.
 14. Załuska M., Suchecka D., Traczewska Z., Paszko J. (2002), Znaczenie środowiskowych placówek wsparcia społecznego dla kosztów leczenia osób przewlekle psychicznie chorych, "Psychiatria Polska", 36 (6), ss. 953-66.
 15. Annual Report 2003: UEMS Section of Psychiatry European Board of Psychiatry, http://uemspsychiatry.org/board/annual-reports/ dostęp: 20.12.2015
 16. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (2011-2015), http://www.mz.gov.pl/ zdrowie-i-profilaktyka/opieka-psychiatryczna/narodowy-program-ochrony-zdrowia-psychicznego, dostęp: 20.12.2015.
 17. Psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce (raport, Warszawa 2008) http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/raport_psych_op_srod.pdf, dostęp: 20.12.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu