BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góral Ewelina (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Wpływ zarządzania domem kultury na satysfakcję odbiorców na przykładzie Spółdzielczego Domu Kultury w Czeladzi
Influence of Community Centre Management Based on the Customer Satisfaction on the Example of the Cooperative Community Centre in Czeladź
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 453-465, tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Zarządzanie kulturą, Spółdzielnie, Satysfakcja klienta
Cultural management, Cooperatives, Customer satisfaction
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Czeladź
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie cech charakterystycznych programów proponowanych przez domy kultury w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem programu, jaki oferuje Spółdzielczy Dom Kultury w Czeladzi. Dodatkowo celem opracowania jest zbadanie sytuacji funkcjonowania Spółdzielczego Domu Kultury w Czeladzi w odniesieniu i z uwzględnieniem satysfakcji odbiorców proponowanej oferty kulturalnej. Istotne wydaje się rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności, uwzględniając ich doświadczenia związane z dotychczasową działalnością Spółdzielczego Domu Kultury w Czeladzi. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to present the characteristics of the programs offered by the community centre in Poland, mainly, program offered by the Cooperative Community Centre in Czeladź. An important issue is to identify the needs of the local community. The research has been done by using focus groups methodology. Analysis shows lack of structure of the Cooperative Community Centre in Czeladź and low level of customers' satisfaction. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biesiadecka A. (2015), Co się dzieje z "Odeonem"?, Rozmowę przepr. Iga Duljan, "Gazeta Czeladzka", nr 9, s. 13.
  2. Białek-Graczyk M. (2009), Zoom na domy kultury [online], http://e.org.pl/wp-content/uploads/2012/06/zoom.pdf, dostęp: 17 kwietnia 2015.
  3. Bobrowska E. (1997), Przemiany modelowe instytucji domu kultury, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  4. Bobrowska E. (2009), Dom kultury jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, Prace Naukowe, wyd. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (Dom Kultury w XXI wieku - wizje, niepokoje, rozwiązania) - wizje, niepokoje, rozwiązania), ss. 35-44, [online], http://www.wpek.pl/pi/85049_1.pdf, dostęp: 15 stycznia 2016.
  5. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, [online], http://czsm.czeladz.pl/, dostęp: 12 stycznia 2015.
  6. Ilczuk D. (2012), Ekonomika kultury, PWN, Warszawa.
  7. Jedlewska B., Skrzypczak B. (2009), Z tradycją w przyszłość - droga polskich domów kultury w XXI wieku, Prace Naukowe, Wydawca: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (Dom Kultury w XXI wieku - wizje, niepokoje, rozwiązania), ss. 9-16, [online], http://www.wpek.pl/pi/85049_1.pdf, dostęp: 15 stycznia 2016.
  8. Urząd Statystyczny w Katowicach, Gmina Miejska Czeladź, [online], http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_bedzinski/gmina_czeladz.pdf, dostęp: 30 stycznia 2016.
  9. Wróblewski Ł. (2012), Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu