BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Adam (Politechnika Częstochowska), Wrzalik Artur (Politechnika Częstochowska), Niedbał Rafał (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola kanałów komunikacji w wielokulturowym wymiarze współdziałania przedsiębiorstw
The Role of Communication Channels in Multicultural Scope of Enterprise Cooperation
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 467-479, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Analityczny proces hierarchiczny, Wielokulturowość, Kanały informacyjne, Współdziałanie przedsiębiorstw
Analytic Hierarchy Process (AHP), Multicultural, Communication channels, Cooperation of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest podjęcie próby określenia znaczenia rożnych kanałów komunikacji (tekstowego, audiowizualnego, współdzielenia zasobów, osobistego spotkania) dla wielokulturowego współdziałania przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu zasygnalizowano problematykę wielokulturowości w kontekście nawiązywania współpracy przedsiębiorstw. Następnie zwrócono uwagę na zastosowanie poszczególnych kanałów komunikacji w nawiązywaniu współpracy przedsiębiorstw na globalnym rynku - prezentując jednocześnie ich wady i zalety. Na postawie powyższych przesłanek zaproponowano wielokryterialny model wyboru kanału komunikacji bazujący na metodzie AHP (ang. Analytic Hierarchy Process - analityczny proces hierarchiczny). Ma on wspomagać menedżerów pochodzących z rożnych kręgów kulturowych we właściwym doborze kanału komunikacji na etapie nawiązywania współpracy oraz w wypracowaniu wstępnych uzgodnień i porozumień.(fragment tekstu)

In the article authors attempt to determine the role of various communication channels (text, audio-visual materials, resource sharing, personal meeting) in a multicultural aspect of enterprise cooperation. The main attention has been turned to the application of particular communication channels in establishing cooperation between enterprises on the global market. Advantages and disadvantages of particular communication channels have been signaled in it, considering their division into asynchronous and synchronous ones. The authors have proposed a multicriterial model of communication channel selection which is based on AHP method (analytic hierarchic process) in the outlined area. They also attempt to interpret the obtained research results, indicating the role of electronic communication channels in blurring the distinctions and, first of all, barriers resulting from the fact that enterprises which want to establish cooperation come from different cultural backgrounds. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., Gręda A. (2005), Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, "Badania operacyjne i decyzje", nr 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 2. Bartosik-Purgat M. (2010), Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Gesteland R.R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa.
 4. Kiełtyka L., Niedbał R. (2015), Technologie agentowe w organizacjach gospodarczych - wybrane obszary zastosowań [w:] M. Żytniewski (red.), Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 5. Kwieciński M. (red.) (2007), Zarządzanie przepływem i ochroną informacji. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 6. Niedbał R. (2014), Negocjacje w gospodarce cyfrowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 13, Częstochowa.
 7. Niedbał R. (2012), Zunifikowana komunikacja w organizacjach gospodarczych - wybrane zagadnienia [w:] L. Kiełtyka (red.), Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, seria Monografie nr 235, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 8. Piotrowski M. (2008), Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 9. Prusak A., Stefanow P. (2014), AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Reynolds S., Valentine D. (2009), Komunikacja międzykulturowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Romanowska M. (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 12. Srnka K.J., Koeszegi S.T. (2007), From Words to Numbers: How to Transform Qualitative Data into Meaningful Quantitative Results, "Schmalenbach Business Review", Vol. 59, www.sbr-online.de/pdfarchive/einzelne_pdf/sbr_2007_jan-029-057.pdf [dostęp: 14 listopada 2015].
 13. Pietras A., Wasiela-Jaroszewicz J. (2008), Proces komunikowania się w organizacjach sieciowych [w:] P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 14. Witkowski J. (2008), Różnice kulturowe a internacjonalizacja działalności logistycznej przedsiębiorstw, [w:] P. Wachowiak (red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 15. Winch A., Winch S. (2005), Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Woźniak W. (2012), Czym jest kanał komunikacyjny, https://www.experto24.pl/firma/zarzadzanie-strategiczne/czym-jest-kanal-komunikacyjny.html#.VlYZZtIvet9 [dostęp: 26 listopada 2015].
 17. encyklopedia.pwn.pl/haslo/wielokulturowosc;3995791.html [dostęp: 12 listopada 2015].
 18. http://www.superdecisions.com/super-decisions-an-introduction [dostęp: 12 listopada 2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu