BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jessop Bob, Sum Ngai-Ling
Tytuł
Kulturowa ekonomia polityczna
Źródło
Kultura i Rozwój, 2015, nr 0, s. 14-38
Słowa kluczowe
Kultura, Ekonomia polityczna
Culture, Political economy
Abstrakt
Kulturowa ekonomia polityczna (ang. cultural political economy, dalej CPE) to jedno z szeregu nowych podejść badających wzajemnie powiązane semiotyczne i strukturalne aspekty relacji ekonomicznych i politycznych. Różni się jednak od innych paradygmatów, współtworzących zwrot kulturowy w tym obszarze, ponieważ łączy krytyczną i wrażliwą historycznie analizę semiotyczną z ideami zaczerpniętymi z heterodoksyjnej ewolucyjnej i instytucjonalnej ekonomii politycznej. Perspektywa CPE podejmuje dwa kroki w celu przezwyciężenia tendencji do wyodrębniania analizy kultury z analiz instytucji i struktury. Z jednej strony, integruje semiozę (proces nadawania sensów i znaczeń) z analizą ekonomii politycznej. Z drugiej, poddaje semiozę analizie ewolucyjnej, żeby wyjaśnić proces selekcji i retencji konkretnych imaginariów ekonomicznych kosztem innych. Z tego powodu CPE ma poważne konsekwencje dla analiz rozwoju, wyjaśniania relacji między systemem politycznym, polityką i decyzjami politycznymi, a także badań konkretnych obszarów polityki publicznej. Nasz tekst do pierwszego wydania "Kultury i Rozwoju" nakreśla tło naszego teoretycznego zainteresowania CPE, przedstawia sześć podstawowych cech tego ujęcia, omawia jego podejście do semiozy i strukturacji, szczególnie w dziedzinie ekonomii politycznej, bada dynamikę interpretacji kryzysu i reakcji kryzysowych, a następnie obrazuje implikacje tego podejścia dla polityki i procesu kształtowania decyzji politycznych przy pomocy trzech studiów przypadku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Jessop, N.-L. Sum, Beyond the Regulation Approach: Putting Capitalist Economies in Their Place, Edward Elgar, Cheltenham 2006
 2. B. Jessop, N.-L. Sum, The Future of the Capitalist State, Polity, Cambridge 2002
 3. B. Jessop, N.-L. Sum, Towards Cultural Political Economy: Putting Culture in its Place in Political Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2013.
 4. A. Sayer, Realism and Social Science, Sage, London 2000, s. 90-93.
 5. J.W. Moore, Capitalism in the Web of Life, Verso, London 2015.
 6. B. Jessop, Repoliticising depoliticisation, "Policy & Politics", 2(42)/2014, s. 207-223
 7. B. Jessop, The symptomatology of crises: reading crises and learning from them. Some critical realist refl ections, "Journal of Critical Realism" 3(14)/2015, s. 238-271.
 8. N. Häring, N. Douglas: Economists and the Powerful, Routledge, London 2012.
 9. B. Jessop, Regulation theories in retrospect and prospect, "Economy and Society", 2(19)/1990, s. 153-216
 10. R. Debray Prison Writings, Allen Lane, London 1973.
 11. K. Marks, 18 brumaire'a Ludwika Bonaparte, przeł. Zygmunt Simbierowicz, Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
 12. M. Somers, The narrative constitution of identity: a relational and network approach, "Theory and Society" 5(23)/1994, s. 605-649.
 13. A. Gramsci, Listy z więzienia, przeł. Mieczysław Brahmer, Czytelnik, Warszawa 1950.
 14. B. Jessop, Critical semiotic analysis and cultural political economy, "Critical Discourse Studies" 2(1)/2004, s. 159-174
 15. M. Foucault, Narodziny biopolityki: wykłady w Collège de France 1978-1979, przeł. Michał Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 16. M. Heinrich, B. Jessop, The crisis in the EU from a cultural political economy perspective, [w:] Cultures of Finance and Crisis Dynamics, red. B. Jessop, B. Young, Ch. Scherrer, Routledge, London 2014, s. 278-293.
 17. A.J. Heidenheimer, Politics, policy and "policey" as concepts in English and Continental languages, "Review of Politics" 1(48)/1986, s. 1-26.
 18. J. Wallis, B.E. Dollery, Niesprawność rynku, niesprawność rządu, przywództwo i polityka publiczna, "Zarządzanie Publiczne" 2/1999, s. 81-91.
 19. N.-L. Sum, The production of hegemonic policy discourses: "competitiveness" as a knowledge brand and its (re-) contextualization, "Critical Policy Studies" 2(3)/2009, s. 184-203
 20. N.-L. Sum, The cultural political economy of transnational knowledge brands: Porterian competitiveness discourse and its recontextualization to Hong Kong/Pearl River Delta, "Journal of Language and Politics" 4(9)/2010, s. 184-203.
 21. J.A. Peck, Constructions of Neoliberal Reason, Oxford University Press, New York 2010.
 22. J. Wilson, Jeff rey Sachs: the Strange Case of Dr Shock and Mr Aid, Verso, London 2014.
 23. B. Jessop, Economic and ecological crises: Green New Deals and no-growth economies, "Development" 1(55)/2012, s. 17-24.
 24. R. Wolff , Policies to 'avoid' economic crises, "MR Zine", 6 listopada 2008
 25. W.E. Scheuerman, Rethinking crisis governmen, "Constellations" 4(9)/2002, s. 492-505.
 26. B. Jessop, Variegated capitalism, Modell Deutschland, and the Eurozone crisis, "Journal of Contemporary European Studies" 3(22)/2014, s. 248-260
 27. B. Jessop, Economic imaginaries in crisis: crisis construal in the North Atlantic fi nancial crisis and Eurozone crisis, "Competition & Change" 2(19)/2015, s. 95-112.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-212X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu