BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hausner Jerzy, Zmyślony Mateusz
Tytuł
Firma-idea - nowe podejście do wartości w biznesie
Źródło
Kultura i Rozwój, 2015, nr 0, s. 76-107, tab.
Słowa kluczowe
Wartości w biznesie, Zarządzanie wartością
Values ​​in business, Value management
Abstrakt
Konieczność wypracowania nowego podejścia do wartości w biznesie ma swoje istotne mikroprzesłanki, ale waży też generalna zmiana, która zarysowuje się na poziomie makrogospodarczym. Model funkcjonowania gospodarki rynkowej, w którym modelem napędowym jest powszechna konsumpcja na kredyt i spekulacja finansowa, doprowadził do globalnego kryzysu. Coraz bardziej oczywisty staje się zwrot w kierunku wytwórczości, bazującej na wiedzy i kreatywności. A ten nie jest możliwy bez zanegowania formuły "biznesem biznesu jest biznes". Dla firm oznacza to między innymi, że dużo trudniej będzie im teraz znaleźć takie środowisko, w którym ekspansywny wzrost będzie możliwy i stosunkowo łatwy. To także wymusi refleksję na temat źródeł wartości firmy i koncepcji jej rozwoju. W nowej - zmiennej i niepewnej - rzeczywistości dla zapewnienia firmie równowagi i rozwoju o wiele ważniejsze niż korzystanie z wszelkich okazji i przechwytywanie korzyści stanie się wytrwałe doskonalenie swego specyficznego procesu wytwarzania wartości. Tak jak kilkadziesiąt lat temu firmy przeszły od formuły "gospodarki skali" (economies of size) do formuły "gospodarki zakresu" (economies of scope), tak teraz czeka je przejście od "gospodarki korzystania z okazji" (economies of opportunities) do "gospodarki doskonalenia się" (economies of excellence). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014, s. 10.
 2. L.C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 358.
 3. M.J Sandel, Tego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Wydawnictwo Kurhaus, Warszawa 2012.
 4. N. Bourriauda, Estetyka relacyjna, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków 2012, s. 133.
 5. F. Guattari, Pour une refondation des pratiques sociales, "Le Monde diplomatique" Octobre 1992.
 6. D. Barton, M. Wiesman, Perspectives on the long term, "McKinsey Quaterly" 1/2015, s. 99-100.
 7. Y. Varoufakis, How I became an erratic Marxist, "The Guardian" 15.01.2015; http://www.theguardian.com/news/2015/feb/18/yanis-varoufakis-how-i-became-an-erratic-marxist (9 września 2015).
 8. A. Touraine, Po kryzysie, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2013, s. 10-11.
 9. P. Mason, The end of capitalism has begun, "The Guardian" 17.07.2015; http://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun (9 września 2015).
 10. M. Giesselmann, R. Hilmer, N.S. Siegel, G.G. Wagner, Measuring Well-Being: W3 Indicators to Complement GDP, "DIW Economic Bullettin" 5/2013, s. 10.
 11. M.R. Kramer, M.E. Porter, Creating Shared Value, "Harvard Business Review" Jan-Feb 2011, s. 38.
 12. B. Rok, Kręgosłup moralny fi rmy, "Think Tank" 3(18)/2013.
 13. A. Herman, D. Konopka, Zarządzanie przez wartości drogą zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 786, seria: "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/1, 2013.
 14. D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 15. Ch. Arup, Globalny kryzys fi nansowy: wnioski płynące z badań nad procesami tworzenia regulacji i rządzenia, "Zarządzanie Publiczne" 4(22)/2012.
 16. J. Gordon, J. Perrey, The Dawn of the Marketing's New Golden Age, "McKinsey Quarterly" 1/2015, http://www.superdrive.io/2015/04/the-dawn-of-marketings-new-golden-age/ (14 września 2015).
 17. B. Frątczak-Rucnicka, A. Grabowska, Wartości marki komunikują jej działanie, "Think Tank" nr 3(18)/2013, s. 94.
 18. R. Paszkier, J. Santorski, Tańcząc ze zmianą, "Think Tank" 1(24)/2015, s. 43.
 19. B. Jung, Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2011, s. 12.
 20. E. Bendyk, Kultura w świecie metakultury, [w:] M. Filiciak, M. Danielewicz, A. Buchner, K. Zaniewska, Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-212X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu