BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Tytuł
Produkcja żywca wieprzowego w gospodarstwach rodzinnych w warunkach zrównoważonego rozwoju
Pork Production on Family Farms under the Conditions of Sustainable Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 17-21, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Rodzinne gospodarstwo rolne, Rozwój zrównoważony, Wyniki badań
Animal production, Family farm, Sustainable development, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wskaźników charakteryzujących stopień zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rodzinnych utrzymujących świnie. W ocenie stopnia zrównoważenia gospodarstw uwzględniono trzy kryteria: środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Badaniami objęto 74 gospodarstwa prowadzące produkcję świń w cyklu zamkniętym zlokalizowanych na Podlasiu oraz Dolnym Śląsku. Porównano cztery grupy gospodarstw utrzymujących świnie w różnej skali produkcji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was analyzed the indicators characterizing the degree of sustainable development on family farms remaining pigs. In assessing the sustainability of farms takes into account three criteria: environmental, economic and social. The study was conducted in 74 family farms specialized in the production of pigs in a closed cycle. We compared four groups of holdings with pigs in different production scale.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blicharski Tadeusz, Anna Hammermeister (red.). 2013. Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. Warszawa: Wydawnictwo POLSUS.
 2. Borecka Anna, Anna Szumiec, Elżbieta Sowula-Skrzyńska. 2010. "Grupy producentów trzody chlewnej czynnikiem wspomagającym efektywność produkcyjno-ekonomiczną gospodarstw". Roczniki Naukowe SERiA XII (4): 34-38.
 3. Duer Irena, Mariusz Fotyma, Andrzej Madej (red.). 2002. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Warszawa: Wydawnictwo FAPA.
 4. Gębska Monika, Agata Malak-Rawlikowska, Edward Majewski, Anna Rekiel. 2012. "Ocena finansowych skutków podnoszenia standardów dobrostanu trzody chlewnej w rolnictwie europejskim". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 89-104.
 5. GUS. 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa: GUS.
 6. Harasim Adam. 2008. "Kierunek produkcji a zrównoważony rozwój gospodarstw rolniczych". Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 139-143.
 7. Krupiński Jędrzej, Elżbieta Martyniuk. 2013. Wartość zasobów genetycznych dla nowoczesnej hodowli zwierząt. [W] Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich praktyczne wykorzystanie - teraźniejszość i przyszłość, 32-38. Balice: Instytut Zootechniki PIB.
 8. Pepliński Benedykt. 2013. "Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2): 75-87.
 9. Szulc Karolina. 2011. "Ochrona zasobów zwierząt gospodarskich w kontekście zrównoważonego rozwoju". Problemy Ekorozwoju 6 (2): 141-146.
 10. Szymańska Elżbieta. 2013. "Znaczenie chowu trzody chlewnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich". Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinesis. Oeconomica 299 (70): 225-236.
 11. Wrzaszcz Wioletta. 2013. "Zagadnienie zrównoważenia gospodarstw rolnych w świetle opinii rolników z woj. wielkopolskiego". Roczniki Naukowe SERiA XV (1): 225-230.
 12. Zegar Józef S. 2007. Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów.
 13. Ziętara Wojciech. 2012. "Stan i tendencje w chowie trzody chlewnej w Polsce". Przegląd Hodowlany 2: 14-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu