BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komor Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Potencjał zasobów pracy przedsiębiorstw biogospodarczych w Polsce a możliwości instytucjonalnego wsparcia biogospodarki o charakterze międzywojewódzkim
The Potential of Bio-Economy's Labor Resources in Poland and the Opportunities of Institutional Bio-Economy Support Among Voivodeships
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 88-93, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zasoby pracy, Biogospodarka, Zróżnicowanie przestrzenne
Enterprises, Labour resources, Bioeconomy, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja i analiza potencjału zasobów pracy przedsiębiorstw wybranych branż biogospodarki w Polsce w ujęciu wojewódzkim. Dokonano próby wskazania obszarów, na których możliwe jest podjęcie współpracy międzywojewódzkiej w oparciu o wybrane branże biogospodarki oraz wdrożenie instytucjonalnych form wsparcia tego typu działalności (np. w postaci klastrów czy parków technologicznych). Analizom poddano sekcje (według PKD 2007): A, C - działy 10, 13, 16 oraz 17, E - dział 38. Wykazano, że w 2014 roku ponadprzeciętnym potencjałem pracowników zatrudnionych w branżach związanych z biogospodarką w stosunku do średniej krajowej w największej liczbie branż charakteryzowało się województwo wielkopolskie, a także lubuskie, łódzkie i podlaskie. Wskazano grupy województw cechujących się ponadprzeciętnym potencjałem zasobów pracy umożliwiającym stymulowanie instytucjonalnej współpracy międzywojewódzkiej o charakterze jedno- i wielosektorowym.(abstrakt oryginalny)

Celem opracowania jest identyfikacja i analiza potencjału zasobów pracy przedsiębiorstw wybranych branż biogospodarki w Polsce w ujęciu wojewódzkim. Dokonano próby wskazania obszarów, na których możliwe jest podjęcie współpracy międzywojewódzkiej w oparciu o wybrane branże biogospodarki oraz wdrożenie instytucjonalnych form wsparcia tego typu działalności (np. w postaci klastrów czy parków technologicznych). Analizom poddano sekcje (według PKD 2007): A, C - działy 10, 13, 16 oraz 17, E - dział 38. Wykazano, że w 2014 roku ponadprzeciętnym potencjałem pracowników zatrudnionych w branżach związanych z biogospodarką w stosunku do średniej krajowej w największej liczbie branż charakteryzowało się województwo wielkopolskie, a także lubuskie, łódzkie i podlaskie. Wskazano grupy województw cechujących się ponadprzeciętnym potencjałem zasobów pracy umożliwiającym stymulowanie instytucjonalnej współpracy międzywojewódzkiej o charakterze jedno- i wielosektorowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. GUS. 2016. www.stat.gov.pl, dostęp maj 2016.
 2. BECOTEPS. 2011. The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges. 2011. Bio-Economy Technology Platforms. http://www.plantetp.org/ images/stories/stories/documents_pdf/brochure_web.pdf. dostęp czerwiec 2016.
 3. EC. 2002. Regional clusters in Europe. Observatory of European SMEs no. 3. Luxembourg: European Commission.
 4. EC. 2012. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: COM(2012) 60, 13.2.2012. Brussels: European Commission.
 5. Gołębiewski Jarosław. 2014. "Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce". Przedsiębiorczość i Zarządzanie XV (8): 55-69.
 6. Gralak Katarzyna. 2015. "Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej". Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 14 (63): 65-74.
 7. GUS. 2015. Rocznik statystyczny przemysłu. Warszawa.
 8. Kalbarczyk Eliza, Ewa Woźniak, Robert Kalbarczyk. 2015. "Institutional support for bio-economy in the Wielkopolska region - initial research results". Economic and Regional Studies 8 (3): 31-50.
 9. KE. 2011. "Ekologiczna gospodarka dla Europy: dotychczasowe osiągnięcia i potencjał na przyszłość. Komisja Europejska.
 10. Komor Agnieszka. 2014. "Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim". Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 248-253.
 11. Kryjom Piotr. 2014. Klastry badane - szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. Warszawa: Instytut Przedsiębiorstwa SGH. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/konferencje/Documents/ klastry_szkielkiem_i_okiem-biogospodarka_p.kryjom.pdf, dostęp czerwiec 2016.
 12. Łącka Irena. 2014. "Konsorcjum naukowo-badawcze sposobem na transfer wiedzy i technologii w sektorze biogospodarki północno-zachodniej Polski". Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 171-176.
 13. Marchuk Iuliia. 2015. "Innovative forms of bioeconomy in the region. Challenges and opportunities for Ukraine". Economic and Regional Studies 8 (3): 111-122.
 14. Poskrobko Bazyli. 2008. "Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy". Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (40): 93-108.
 15. Rönnlund Ida, Tiina Pursula, Marika Bröckl, Laura Hakala, Päivi Luoma, Maija Aho, Alina Pathan. 2014. Creating value from bioresources. Innovation in Nordic Bioeconomy. Nordic Innovation Report 2014:01. Oslo: Nordic Innovation.
 16. US w .... 2016. Biuletyn statystyczny województwa ... IV kwartał 2015. Urząd Statystyczny w ...
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu