BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuciński Kazimierz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Neoliberalizacja gospodarki a jej zróżnicowanie przestrzenne. Recenzja książki: D. Harvey, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016, s.216.
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2016, nr 4, s. 115-129, bibliogr. 22 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Rozwój gospodarczy regionów, Geografia ekonomiczna, Kapitalizm globalny, Neoliberalizm, Koszty finansowania, Recenzja
Spatial economy, Economic development of regions, Economic geography, Global capitalism, Neoliberalism, Financing costs, Review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
David Harvey zdaje się to czynić wpisując się tym samym w tzw. kulturowy zwrot współczesnej geografii ekonomicznej zwracającej coraz bardziej uwagę na powiązania między gospodarką i kulturą, zwłaszcza zaś ich uwarunkowania i implikacje, dostrzegającej znaczenie formalnych, a zwłaszcza nieformalnych instytucji w rozwoju gospodarczym i jego przestrzennym różnicowaniu się, analizującej te zróżnicowania uwzględniając syndrom "zakorzenienia" i zależności od "ścieżki rozwojowej". Ślady tego nowego regionalizmu w geografii ekonomicznej są widoczne w najnowszych pracach Davida Harvey'a, choć bardzo trudno mu się rozstać z ortodoksyjnym myśleniem w kategoriach marksistowskiego determinizmu ekonomicznego o gospodarce i życiu społecznym oraz ich zróżnicowaniu przestrzennym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berezowski St. [1988], Regionalizacja gospodarcza, SGPiS, Warszawa.
 2. Ha-Joon Chang [2015], Nie ścigajmy się z Etiopią, wywiad udzielony Jackowi Żakowskiemu, "Polityka", nr 29 (3018), 15-21 lipca, s. 34-36.
 3. Harvey D. [1969], Explanation in Geography, Edward Arnold, London.
 4. Harvey D. [1973], Social Justice and the City, Edward Arnold, London.
 5. Harvey D. [1974], Population, Resources and the Ideology of Science, "Economic Geography", vol.50, no.3, s.256-277.
 6. Harvey D. [1982], The Limits to Capital, Blackwell, Oxford.
 7. Harvey D. [1985], The Urbanization of Capital, The James Hopkins University Press, Baltimore.
 8. Harvey D. [1989], The Condition of Post-modernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell, Oxford.
 9. Harvey D. [1995], Globalization in Question, "Rethinking Marxism", no. 84, s. 1-17.
 10. Harvey D. [1996], Justice, Nature and the Geography of Difference, Blackwell, London.
 11. Harvey D. [1998], The Body As an Accumulation Atrategy, "Society and Space", no.16, s.401-422.
 12. Harvey D. [2000], Spaces of Hope, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 13. Harvey D. [2003], Paris, Capital of Modernity, Routledge, New York.
 14. Hettner A. [1927], Die Geographie, ihre Geschichte, ihre Wesen und ihre Methoden, Hirt, Breslau.
 15. Isard W. [1965], Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa.
 16. Jasieński B. [1931, 1957, 1974], Palę Paryż, Rój (1931), PIW (1957), Czytelnik (1974), Warszawa.
 17. Kuciński K. (red.) [2009, 2012, 2015], Geografia ekonomiczna, Woltres Kluwer, Kraków-Warszawa.
 18. Kuciński K. (red.) [2015], Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, Difin, Warszawa.
 19. Mackinnon D., Cumbers A. [2007], An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place, Pearson, Prentice Hall.
 20. Schaefer F. K. [1953], Exceptionalism in Geography: A Methodological Examination, "Annales of Association of American Geographers", vol. 43, s. 226-245.
 21. Smith N. [1984], Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space, Blackwell, Oxford.
 22. Żeromski S. [2011], Nokturn, ebook MOBI, Virtualo.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu