BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Tytuł
Resistance to Restructuring Changes in Organizations Wholly Owned by the State Treasury
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 69-84, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Spółki Skarbu Państwa, Zmiany restrukturyzacyjne, Odporność na zmiany
State Treasury company, Restructuring changes, Resistance to changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper shows the crucial problem of the resistance to restructuring changes in companies wholly owned by the State Treasure. The primary goal of the author was to identify the causes and consequences of resistance to change in these companies wholly owned by the State Treasure. The following paper presents results of the research conducted by the author in a large corporation wholly owned by the State Treasury. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki, R., & Nalepka, A. (2003). Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. In: R. Borowiecki (Ed.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno - praktyczny. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 2. Borowiecki, R., & Kwieciński, M. (2001). Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 3. Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Spółka.
 4. Choroszczak, J. (2015). Symptoms of Organizational Pathology in Companies wholly owned by the State Treasure. In: A. Nalepka & A. Ujwary-Gil (Eds.). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Costumer's Demand, Volume 15th (pp. 23-38). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
 5. Czerwińska, Ewa. (2002). Jednosobowe spółki skarbu państwa. Warszawa: Kancelaria Sejmu - Biuro Studiów i Ekspertyz.
 6. Czerwiński, A., Czerska, M., Nogalski, B., Rutka, R., & Apanowicz, J. (2002). Zarządzanie organizacjami. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora.
 7. Grudzewski, W., & Hejduk, I. (2000). Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości. Lublin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 8. Kaczmarska-Krawczak, J. (2007). Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. In: S. Lachiewicz, M. Matejun (Eds.). Problemy współczesnej praktyki zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 9. Kupczyk, A. (1998). Radykalne zmiany w firmie. Od reengineeringu do organizacji uczącej się. Warszawa: Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor.
 10. Lis, R. (2003). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9.
 11. Suszyński, C. (1999). Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Sapijaszka, Z. (1997). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 13. Porada-Rochoń, M. (2009). Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Difin.
 14. Singh, H. (1993). Challenges in researching corporate restructuring. Journal of Management Studies, 30(1), 147-172.
 15. Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art. And Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu