BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wewnętrzne społeczno-ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych rolników
Inner Socio-Economic Conditions of the Economic Security of Farmers' Households
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 110-115, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Minimum socjalne, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Drzewa klasyfikacyjne, Wyniki badań, Gospodarstwa domowe
Social minimum, Economic safety, Classification trees, Research results, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja społeczno-ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych rolników w 2013 roku. Przeprowadzono klasyfikację gospodarstw domowych rolników ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb, mierzony wielkością koszyka minimum socjalnego z wykorzystaniem metody drzew klasyfikacyjnych typu CART. Badania przeprowadzono na podstawie danych jednostkowych (surowych) pochodzących z badań Budżety gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2013 roku. Stwierdzono, że najważniejszymi determinantami bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych rolników są wielkość gospodarstwa domowego oraz poziom wykształcenia osoby odniesienia. Najwyższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego charakteryzował jedno-, dwu- i trzyosobowe gospodarstwa domowe rolników, w których badana osoba miała przynajmniej średni poziom wykształcenia. Natomiast najniższy jego poziom był w sześcioosobowych i większych gospodarstwach domowych rolników, prowadzonych przez osobę z co najwyżej średnim poziomem wykształcenia.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to identify the socio-economical conditions of famers' households economical security in 2013, according to farmers' households classification, basing on the level of needs' safisfaction, measured with the size of social minimum cart, using the Classification and Regression Trees. The research was conducted, basing on raw data from Households Budget survey, made by Central Stastistical Office in 2013. The research showed that the main determinants of the level of needs' satisfaction in farmers' households were: household size and the level of education of houseolds' head. In 2013, the highest level of economic security characterised housholds, counting 1, 2 or 3 members, with the head of household, having at least medium level of education. The lowest level of economic security characterised housholds, counting 6 or more members, with the head of household, having basic or medium level of education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewska Barbara. 2013. Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 2. Chmielewska Barbara, Zbigniew Floriańczyk, Lech Goraj. 2011. Dochody rolników w 2010 roku na tle lat poprzednich. [W] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarski żywnościowej w 2010 roku, red. A. Kowalski, 96-112. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 3. Espinosa Javier, Jorge Friedman, Carlos Yevenes. 2014. "Adverse Shocks and Economic Insecurity: Evidence from Chile and Mexico". Rewiev of Inocme and Wealth 60 (S1): 41-58.
 4. Gutkowska Krystyna, Marlena Piekut. 2014. "Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych". Wieś i Rolnictwo 4 (165): 159-161.
 5. Hacker Jacob S. 2011. Catch my fall: Income risk and the welfare state in rich democracies. [W] IARIW- -OECD Conference on Economic Insecurity Paris, 22-23 November 2011. France: OECD.
 6. ICRC. 2013. Economic Security. Geneva: International Committee of the Red Cross.
 7. Jones Carol, Daniel Milkove, Laura Paszkiewicz. 2010. Farm household well-being comparing consumption and income-based measures. [W] Economic Research Report no. 91. Washington: USDA.
 8. Kośny Marek. 2013. Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Kozera Agnieszka, Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn. 2014. "Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną". Taksonomia 23 - Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania 23: 186-195.
 10. Kozera Agnieszka, Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki. 2013. "Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb mierzony kategorią minimum socjalnego". Marketing i Rynek 11: 31-38.
 11. Kurowski Piotr 2011. Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejścia. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. www.ipiss.com.pl/oprcowania, dostęp 11.03.2016,.
 12. Kwasek Marzena 2000. Poziom życia rolników w świetle badań budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 13. Łapczyński Mariusz. 2010. Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 14. Raczkowski Konrad 2014. Bezpieczeństwo finansowe. [W] Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, red. J. Płaczek, 299-324. Warszawa: Difin.
 15. Wołoszyn Andrzej. 2013. "Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010". Roczniki Naukowe SERiA XV (6): 313-319.
 16. Wołoszyn Andrzej, Feliks Wysocki. 2014. "Nierówności w rozkładzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XV (6): 535-541.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu