BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Danuta (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Blaszke Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych na Dolnym Śląsku w latach 2009-2015
Production of Energy from Renewable Sources in Lower Silesia in the Years 2009-2015
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 129-135, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja energii, Odnawialne źródła energii, Biomasa, Dystrybucja
Energy production, Renewable energy sources, Biomass, Distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Przedstawiono strukturę źródeł energii dostarczonej do sieci dystrybucyjnej przez cztery oddziały spółki Tauron Dystrybucja S.A. ulokowane na Dolnym Śląsku, ze szczególnym wskazaniem na energię wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii. Największy udział w wytwarzaniu zielonej energii miały elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, a następnie elektrownie biogazowe. Jeśli chodzi o największy wrocławski oddział Tauronu, najważniejszym OZE w latach 2009-2011 okazało się spalanie wielopaliwowe. Podjęto także próbę oceny, w jakim stopniu wprowadzony w nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii współczynnik korygujący świadectwo pochodzenia przysługujące energii elektrycznej wytworzonej w procesie współspalania wpłynie na udział energii wyprodukowanej z alternatywnych źródeł w całkowitej ilości energii dostarczonej do sieci dystrybucyjnej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the structure of energy sources supplied to distribution network by four branches of Tauron Dystrybucja S.A. company, located in Lower Silesia, with special consideration of the energy obtained from renewable sources. The highest share of green energy production belonged to hydro plants, wind farms and, subsequently, to biogas power plants. As far as the biggest Wrocław branch of Tauron is concerned, the most important renewable source of energy in the years 2009-2011 proved to be multi - firing. It is generally believed that in the current system of green energy production support, based on tradeable green certificates, multi - firing has dominated renewable energy production in Poland. The authors also attempted to determine the degree to which correction factor for green certificates, tenable for electrical energy produced in the process of co - incineration, introduced by the legislator in the new Renewable Energy Sources Act, can affect on the share of energy produced from alternative sources of energy in total amount of energy supplied to the distribution network.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czech Anna. 2013. "Bezpieczeństwo energetyczne Polski a odnawialne źródła energii". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 307: 94.
  2. Graczyk Alicja Małgorzata. 2015. "Analiza i ocena zgodności instrumentów polityki ekologicznej dotyczących odnawialnych źródeł energii z zasadami zrównoważonego rozwoju". Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu 409: 212.
  3. Mikołajewicz-Woźniak Alicja. 2013. "Załamanie systemu zielonych certyfikatów a finansowanie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł". Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu 321: 97-98.
  4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz. U. 2015 poz. 478. Zuwała Jarosław. 2010: "Wpływ współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi na param etry eksploatacyjne pracy bloków energetycznych". Energetyka 2: 108.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu