BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flak Olaf (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland), Hoffmann-Burdzińska Kinga (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Managerial Tools' Influence on a Planning Process : Results of the Experiment
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 119-138, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie projektu, Techniki zarządzania
Project planning, Management techniques
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main aim of the paper is to present the results of the experiment on the impact of management tools for the process of planning. It includes the theoretical foundations on the work of a manager using organizational techniques with the use of management tools to solve an organizational problem. Presented theoretical foundations are an introduction to test hypotheses which were verified with quantitative and qualitative data of an experiment in conjunction with non-participant observation. Analysis of these data enabled the authors to claim that the characteristics of managerial tools affect both the course of the organizational techniques, as well as the content of the solutions for the organizational problem. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertalanffy, L. (1950). An outline of general system theory. British Journal of Philosophy of Science, 1, 134-165.
 2. Chopraa, P.K., & Gopal, K.K. (2011). On the science of management with measurement. Total Quality Management, 22(1), 63-81.
 3. Crane, T. (2012). Philosophy, logic, science, history. Metaphilosophy, 43(1-2), 20-37.
 4. Cummings, J.N., & Kiesler, S. (2014). Organization theory and the changing nature of science. Journal of Organization Design, 3(3), 1-16.
 5. Curtis, B., Kellner, M., & Over, J. (1992). Process modelling. Communications of the ACM, 35(9), 75-90.
 6. Czerniawska-Joerges, B. (1997). Narrating the Organization: Dramas of Institutional Identity. Chicago: University of Chicago Press.
 7. Flak, O. (2007). Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań. In A. Nalepka (Ed.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (pp. 64-74). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
 8. Flak, O. (2008). Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych. In A. Nalepka (Ed.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (pp. 13-21). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
 9. Flak, O. (2010). Wymiary i wielkości mierzone w układzie wielkości organizacyjnych. In A. Nalepka & A. Ujwary-Gil (Eds.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (pp. 11-21). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
 10. Flak, O. (2013a). Concept of managerial tools based on the system of organizational terms. In: R. Knosala (Ed.), Innovation in Management and Production Engineering (pp. 187-197). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 11. Flak, O. (2013b). Theoretical foundation for managers' behavior analysis by graph-based pattern matching. International Journal of Contemporary Management, 12(4), 110-123.
 12. Gacenga, F., Cater-Steel, A., Toleman, M., & Tan, W-G. (2012). A proposal and evaluation of a design method in design science research. The Electronic Journal of Business Research Methods, 10(2), 89-100.
 13. Gibson, J.L. (1966). Organization theory and the nature of man. The Academy of Management Journal, 9(3), 233-245.
 14. Giddens, A. (1979). Central Problems in Social Theory. Berkeley, CA: University of California Press.
 15. Glykas, M.M., (2011). Effort based performance measurement in business process management. Knowledge and Process Management, 18(1), 10-33.
 16. Hatfield, J.D., & Weider-Hatfield, D. (1978). The comparative utility of three types of behavioral units for interaction analysis. Communication Monographs, 45, 44-50.
 17. Heller, M. (2009). Filozofia nauki. Wprowadzenie. Kraków: Petrus.
 18. Jerzak, M.W. (1994). Organizatoryka inżynierska. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 19. Kepnera, Ch.H., & Tregoe, B.B. (1965). The Rational Manager. New York: McGraw-Hill.
 20. Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie. Wrocław, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 21. Little, D. (1993). Evidence and objectivity in the social sciences. Social Research, 60(2), 363-396.
 22. Mikołajczyk, Z. (1973). Metody organizowania pracy w warunkach nowoczesnego przemysłu. Warszawa: PWE.
 23. Negandhi, A.R. (1975). Comparative management and organization theory: A Marriage Needed. The Academy of Management Journal, 18(2), 334-344.
 24. Olson, K. (2006). Survey participation, nonresponse bias, measurement error bias, and total bias. Public Opinion Quarterly, 70(5), 737-758.
 25. Piłejko, K. (1976). Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu. Warszawa: PWN.
 26. Popper, K.R. (1997). W poszukiwaniu lepszego świata. Warszawa: KIW.
 27. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
 28. Rowlinson, M., Hassard, J., & Decker, S. (2014). Research strategies for organizational history: A dialogue between historical theory and organization theory. Academy of Management Review, 39(3), 250-274.
 29. Scott, W.G. (1961). Organizational theory: An overview and an appraisal. Academy of Management Journal, April, 7-26.
 30. Scott, W.G. (1974). Organization theory: A reassessment. Academy Management Journal, 17(2), 242-254.
 31. Shepherd, D.A., & Sutcliffe, K.M. (2011). Inductive top-down theorizing: A source of new theories of organization. Academy of Management Review, 36(2), 361-380.
 32. Staab, A., & Studer, R. (2009). Handbook on Ontologies. Berlin: Springer-Verlag.
 33. Storozhuk, A. (2007). Perception: mirror-image or action? Journal for General Philosophy of Science, 38, 369-382.
 34. Suddaby, R., Hardy, C., & Huy, Q.N. (2011). Where are the new theories of organization? Academy of Management Review, 36(2), 236-246.
 35. Symonds, J.E., & Gorard, S. (2010). Death of mixed methods? Or the rebirth of research as a craft. Evaluation and Research in Education, 23(2), 121-136.
 36. Szarucki, M. (2013). Model of method selection for managerial problem solving in an organization. Business, Management and Education, 11(1), 168-187.
 37. Thompson, V.A. (1961). Modern Organization. New York: Alfred A. Knopf.
 38. Verboncu, I., & Zeininger, L. (2015). The manager and the managerial tools: Job description. Review of International Comparative Management, 16(5), 603-615.
 39. Washbourne, N., & Dicke, W. (2001). Dissolving organization theory? International Studies of Management and Organization, 31(3), 91-112.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu