BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Bubała Joanna (Director in i3D S.A, Poland)
Tytuł
Considering Differences in Organizational Culture Makes Joint Science - Business Projects Successful
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 173-182, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Placówki badawczo-rozwojowe, Transfer wiedzy
Project management, R&D facility research, Knowledge transfer
Uwagi
summ.
Abstrakt
R&D projects performed by the joint academia- business teams, become more popular. Both, academia and business have different organizational culture and different motivation to join the projects. The diffusion between the cultures is reasonable and brings significant benefits as well to the academia as to the business. In this article the following thesis is formulated: there are cultural differences between academia and business that significantly influence the success of the joint projects. Those differences should be taken into consideration while managing the projects and additional activities should be applied to ensure the project success. The article formulates the thesis, which the present cultural differences between science and business environments have significant influence at the further long-term cooperation. To confirm or negation the thesis the additional research and analysis are required. The project managers of jointly delivered projects should consider the differences in organizational culture of both science and business environments, and apply extra effort to ensure project success. Based on the theoretical analysis the success factors are defined. The good practices of the earlier projects are pointed out. The article proposes the inclusion of activities into the PMI project management to unify the project culture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnes T., Pashby I., & Gibbons, A. (2002). Effective university - industry interaction: A multi-case evaluation of collaborative R&D project. European Management Journal, 20(3), June 2002, 272-285.
 2. Boulton, C. (2014). Secondment-Lessons from practice. Retrieved from http://www.research-strategy.admin.cam.ac.uk/epsrc-impact-acceleration-account/best-practice-secondment
 3. ICEE Software (2012). The success factors powering industry-academiasearch?q=cache:tq7R_pPW7fYJ:digitalamedier.bth.se/com/jwi.nsf/bilagor/Success%2520Factors%2520powering%2520collaboration_pdf/%24file/Success%2520Factors%2520powering%2520collaboration.pdf+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
 4. Cyran, K. (2015). Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Modern Management Review, 22(3), 23-33.
 5. Davenport, S., Davies, J. & Grimes, C. (1999). Collaborative research programmes: Building trust from difference. Technovation, 19(1), 31-40.
 6. Demain, A.L. (2001). The relationship between universities and industry: The American niversity perspective. Food Technology and Biotechnology, 39(3) 157-60.
 7. Eurostat .(2014). Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1
 8. Grzybowska, K. (2011). Współpraca przemysłu z nauką - przesłanki oceny koordynacji działań. Gospodarka i nauka - partnerstwo w logistyce. Wrocławskie Forum Logistyki i Technologii Logistycznych: WROLOG.
 9. Guthrie, B., & Warda, J. (2002). The road to global best: Leadership, innovation and corporate culture. The Conference Board of Canada, 1-8.
 10. Jasieński, M., Candi, M., & Rzeznik, M. (2015). Bridging the academia-industry gap while innovating: Two example projects. In M. Wirkus (Ed.), Processes and Project Management (pp. 61-69). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 11. Klofsten, M., & Jones-Evans, D. (1996). Stimulation of technology-based small firms: A case study of university-industry cooperation. Technovation, 16(4), 187-231.
 12. Kubiński, P., Kwiecinski, L., & Żurawowicz, L. (2010). Naukowiec przedsiębiorcą. Własność intelektualna. Wrocław: Meritum.
 13. Lisowska, R. (2015). External determinants of the development of small and medium-sized enterprises - empirical analysis. Journal of Enterpreneuship, Management and Innovation, 11(4), 2015, 115-138.
 14. Mohnen, P. (2014). R&D Tax Incentives. Innovation for Growth. Retrieved from https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/expert-groups/i4g-reports/i4g_policy_brief__25_-_brief_RD_tax_incentives.pdf
 15. Pecas P., & Henriques E. (2006). Best practices of collaboration between university and industrial SMEs Benchmarking. An International Journal, 13(1,2), 54-67.
 16. Project Management Institute. (2000). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Pmbok Guide) - 5th Edition. PMBOK® Guide
 17. PWC & NCN. (2015). Opłacalność inwestowania w badania i rozwój. Retrieved from https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/ncbr-pwc-oplacalnosc-inwestycji.pdf
 18. Ujwary-Gil, A. (2009). Współpraca organizacji badawczych z uniwersytetem w regionie - doświadczenia norweskie. In A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (Eds.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (pp. 204-215). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
 19. Waltoś S., Rozmus A. (2012). Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne. Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu