BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielska Ewelina (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Behavioral Finance - The Manager's Pay and the Increase in the Value of a Company
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 203-217, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Struktura płac, Finanse behawioralne, Finanse korporacji
Wage structure, Behavioural finance, Corporate finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article analyses the influence of the compensation model on the managers' actions, which is related to the increase in the value of companies in the long term. The aim, however, is to highlight the need to consider also behavioral paradigm by researchers and shareholders. The following paper presents both a prospect theory proposed by Daniel Kahneman and Amos Tversky and possible application of this approach to the analysis of the managerial pay, as well as a review of research into this field carried out in recent years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balkin, D.B., Markman, G.D., & Gomez-Mejia, L.R. (2000). Is CEO Pay In High-Technology Firms Related To Innovation?. Academy of management journal, 43(6), 1118-1129.
 2. Bodnaruka, A., & Simonov, A. (2015). Do financial experts make better investment decisions?. Journal of Financial Intermediation, 24, 514-536.
 3. Borkowska S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowani. Warsaw, Poland: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 4. Czekaj, J., Woś , M., & Ż arnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: Z perspektywy dziesię ciolecia. Warsaw, Poland: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2016. (2016, Styczeń 01). Retrieved from https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje
 6. Dudziak S. (2013). Ekonomia behawioralna - interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych. Studia I Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 32, 23- 36.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń. (2010, Grudzień 14). Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0076
 8. Gajdka J. (2013). Behawioralne Finanse Przedsiębiorstw. Podstawowe Podejścia i Koncepcje. Lodz, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Giza W. (2014). Normatywny wymiar koncepcji homo oeconomicus. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180(1), 46-54.
 10. Graczyk, A. (2009). Teoria perspektywy i hiperboliczna funkcja dyskonta - implikacje dla teorii konsumpcji. In: D. Kopycińska (Ed.), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce (pp. 19-27). Szczecin, Poland: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Greve, H.R. (2003). A behavioral theory of R&D expenditures and innovations: evidence from shipbuilding. Academy of Management Journal, 46(6), 685-702.
 12. Kahneman, D., Tversky, A. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297-323.
 13. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263-292.
 14. Kisielnicki, J. (2013). Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Warsaw, Poland: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 15. Kotlarek, P. (2014). Racjonalność w ujęciu ekonomii behawioralnej. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 180(1), 106-116.
 16. Kraciuk, J. (2013). Kryzysy finansowe w świetle ekonomii behawioralnej. Research Papers of Wrocław University of Economics, 305, 370-379.
 17. Kuhn, T. S. (2001). Struktura rewolucji naukowych. Warsaw, Poland: Fundacja Aletheia.
 18. March, J. G., & Simon, H. (1958). Organizations. New York, USA: Wiley.
 19. Martin G., Gomez-Mejia L., & Wiseman R. (2013). Executive stock options as mixed gambles: revisiting the behavioral agency model. Academy of Management Journal, 2(56), 451-472.
 20. Mielcarek, J. (2014). Istota nowego paradygmatu finansów. Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 54(3), 25-36.
 21. Mikołajek-Gocejna, M., & Podedworna-Tarnowska, D. (2013). Wynagrodzenia menedżerów a kreacja wartości spółek. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 98(25), 353-371.
 22. Pera, J. (2013). Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie i Finanse, 1(4), 407-422.
 23. Solek, A. (2010), Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 8, 21-34.
 24. Sanders G. (2003). Behavioral responses of CEO's to stock ownership and stock option pay. Academy of Management Journal, 3(44), 477-492.
 25. Simon H.A. (1955). A Behavioral Model Of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics, 1, 99-101.
 26. Shefrin H. (2007). Behavioral Corporate Finance. Decision that Create Value. Boston, USA: McGraw Hill/Irwin.
 27. Schneider, S. L. (1992). Framing and conflict: Aspiration level contingency, the status quo, and current theories of risky choice. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 18, 1040-1057.
 28. Szyszka, A. (2009). Behawioralne aspekty kryzysu finansowego. Bank i Kredyt, 40(4), 5-30.
 29. Otto, C.A. (2014). CEO optimism and incentive compensation. Journal of Financial Economics, 114, 366-404.
 30. Uchwała nr 258/2011. (2011, Październik 04). Retrieved from https://www.knf.gov.pl
 31. Uchwała nr 259/2011 (2011, Październik 04). Retrieved from https://www.knf.gov.pl
 32. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. (2016, Czerwiec 09). Retrieved from http://orka.sejm.gov.pl/
 33. Walczak, M. (2014). Neuroekonomia - w drodze do mainstreamu. In J. Ostaszewski & E. Kosycarz (Eds.), Rozwój Nauki O Finansach. Stan Obecny i Pożądane Kierunki Jej Ewolucji. (1st ed., pp. 57-70). Warsaw, Poland: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza.
 34. Woźniak J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka. Warsaw, Poland: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 35. Wiseman R., & Gomez-Mejia L. (1998). A behavioral agency model of managerial risk taking. Academy of Management Beview, 1(23), 133-153.
 36. Wu J., & Tu R. (2007). CEO stock option pay and R&D spending: a behavioral agency explanation. Journal of Business Research, 60, 482-492.
 37. Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 2009/384/WE. (2009, Kwiecień 30). Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/
 38. Zielonka, P. (2003). Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. Materiały i Studia NBP, 158.
 39. Zielonka, P. (2005). Efekt dyspozycji a teoria perspektywy. Decyzje, 3, 55-77.
 40. Zielonka, P. (2006). Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warsaw, Poland: Wydawnictwo CeDeWu.
 41. Zona F. (2016). Agency models in different stages of CEO tenure: The effects of stock options and board independence on R&D investment. Research Policy, 45, 560-575.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu