BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Czarnecka Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Financing the Company with Private Equity/Venture Capital Funds
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 219-232, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Private equity, Venture capital, Fundusze venture capital, Finanse przedsiębiorstwa
Private equity, Venture capital, Venture capital funds, Enterprise finance
Uwagi
summ.
The Project was financed by: Forms of dissemination and popularization of the results of the research grant for young scientists (BMN) and doctoral students.
Abstrakt
The following paper is concerned with the sources of funding companies that finance on their own thanks to the involvement of some external shares from venture capital funds. The aim of the paper is to present private equity/venture capital funds in financing the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojańczyk, M. (2006). Znaczenie funduszy venture capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. In: P. Bożyk (Ed.), Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej.
 2. Chojnacka, E. (2012). Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 3. Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Gabryelczyk, K. (2009). Alternatywne fundusze inwestycyjne. In: A. Szelągowska (Ed.), Współczesna bankowość inwestycyjna (pp. 18-29). Wydawnictwo CeDeWu.
 5. Gompers, P., & Lerner, J. (1999). The Venture Cpital Cycle. Cambridge: MIT Press.
 6. Górski, M. (2009). Rynkowy system finansowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Johan, S., Schweizer, D., & Zhan, F. (Eds.). (2014). The Changing Latitude, Labor-Sponsored Venture capital Corporation in Canada. Corporate Governance: An International Review, 2(22).
 8. Kołosowska, B. (2013). Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 9. Kornasiewicz, A. (2004). Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 10. Krawczyk, M. (2012). Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Lewicki, A. (2009). Dostęp MŚP do oferty banków w okresie dekoniunktury oraz kryzysu. II posiedzenie grupy roboczej ds. MŚP, KK, NSRO. Warszawa: Związek Banków Polskich,.
 12. Mikołajczyk, O. (2014), Private equity, In: J. Szlęzak-Matusewicz & P. Felis (Eds.), Finansowanie przedsiębiorstwa (pp. 46-65). Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Ministerstwo Gospodarki i Prac. (2005). Venture Capital - szansą dla przedsiębiorczych, Warszawa: Departament Przedsiębiorczości.
 14. Misiołek, K. (2011). Fundusze wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP. In: M. Matejun (Ed.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (pp. 360-372). Warszawa: Difin.
 15. Ostaszewski, J. (2003). Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej. Warszawa: Difin.
 16. Rębilas, R. (2014). Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 17. Skowronek-Mielczarek, A. (2005). Małe iśrednie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: Wydawnicowto C.H. Beck.
 18. Skowronek-Mielczarek, A. (2002). Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 19. Sobańska, K., & Sieradzan, P. (2004). Inwestycje private equity/venture capital. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 20. Sobańska, K., & Sieradzan, P. (2004). Inwestycje private equity/venture capital. Podstawowe warunki konstrukcji portfela funduszu private equity. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy (52).
 21. Sokół, H. (2015). Możliwości finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. In: J. Grzywacz, (Ed.), Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych (pp. 105-168). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 22. Thomas, J. (2010). The Credit Oerformance of Private Equity-Backed Companies in the Great Recession of 2008-2009. Social Science Research.
 23. Waniak-Michalak, H. (2015). Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku. Warszawa: Difin.
 24. Wrzesiński, M. (2006). Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność. Warszawa: Szkoła Główna-Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza.
 25. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., t. jedn. Dz. U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 26. www.psik.org.pl
 27. Anual Survery of Pan-Europen Private Equity & Venture Cpital Activity. EVCA, 2005 Yearbook, European Private Equity and Venture Capital Association 2005.
 28. Central and Eastern Europe Statistics 2014. EVCA. August 2015.
 29. Rozwój systemu finansowania w Polsce w 2007 r. (2008). Warszawa: NBP.
 30. Rozwój systemu finansowania w Polsce w 2011 r. (2012). Warszawa: NBP.
 31. Rozwój systemu finansowania w Polsce w 2014r. (2015). Warszawa: NBP.
 32. Rynek private equity/venture capital w Polsce w 2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu