BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabek Krzysztof (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
External Costs of Cruising for Unoccupied Parking Space
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 233-247, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Koszty zewnętrzne, Parkingi
External costs, Car park
Uwagi
summ.
Abstrakt
For several years, in connection with the development of city infrastructure, a gradual increase in the number of vehicles on the road is observed inPoland and the entire Europe. Governments need to solve the problems associated with the phenomenon of urban congestion and general overcrowding of city centers. Congestion can arise from many reasons. One of them is an irrelevant supply of parking space. The situation causes drivers to cruise for parking space, which generates a variety of costs. This article takes up the issue of identifying costs resulting from this phenomenon. The main aim of the article is to answer the question: what costs arise as a result of drivers cruising in search for parking space? The article attempts to develop a methodology for estimating these costs. Therefore, the results may be useful to local governments in making policy decisions concerning the public sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnott, R., Inci, & E. Rowse, J. (2015). Downtown curbside parking capacity. Journal of Urban Economics, 86, 83-97
 2. Arnott, R. (2014). On the optimal target curbside parking occupancy rate. Economics of Transportation, 3, 133-144
 3. Begg, D., Fischer, S., & Dornbusch, R. (2000). Ekonomia - mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 4. Begg, D., Fischer, S., & Dornbusch, R. (1998). Ekonomia - makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 5. Korzhenevych A., Dehnen N., BröckerJ., Holtkamp M., Meier H., Gibson G., ... Cox V. (2014, January). Update of the Handbook on External Costs of Transport. Retrieved from http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf.
 6. Commission Of The European Communities. (20.12.1995). Towards Fair And Efficient Pricing In Transport Policy Options For Internalising The External Costs Of Transport In The European Union, Green Paper.
 7. Famielec, J. (1999). Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 8. Gallo, M., D'Acierno, L., & Montella, B. (2011). A multilayer model to simulate cruising for parking in urban areas. Transport Policy, 18(5), 735-744.
 9. Geroliminis, N. (2015). Cruising-for-parking in congested cities with an MFD representation. Economics of Transportation, 4(3), 156-165
 10. Gołębiowski, P., Jacyna-Gołda I., Kłodawski, M., Lewczuk, K., & Żak, J. (2014). Wybrane aspekty szacowania kosztów zewnętrznych w transporcie, Logistyka, 4 (Cd 2), 2609-2618.
 11. Huderek-Głapska, S. (2014). Efekty zewnętrzne transportu: aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Problemy Transportu i Logistyki, 25(813), 83-97.
 12. Igliński, J. (2009). Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast (Doctoral dissertation, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań). Retrieved from http://www.wbc.poznan.pl/Content/122963/Iglinski_Hubert-rozprawa_doktorska.pdf.
 13. Jos van Ommeren, N., Wentink, D., & Rietveld, P. (2012). Empirical evidence on cruising for parking. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46(1), 123-130.
 14. Kostelecka, A. (2015). Badanie wybranych cech parkowania w polskich miastach. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP Oddział w Krakowie - Polityka Parkingowa w Miatach, 1(105).
 15. Kachniewska, M. (2013). Towards the definition of a tourism cluster. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 9(1), 33-56.
 16. Kotowska, I. (2014). Problem Internalizacji Kosztów Zewnętrznych Transportu Drogowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Problemy transportu i logistyki, 25(813), 99-113.
 17. Koźlak, A. (2015). Gospodarcze, społeczne i ekologiczne skutki kongestii transportowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402, 153-164
 18. Maibach M., Schreyer C., Sutter D., van Essen H.P., Boon B.H., Smokers R., ... Bąk M. (2008, February). Handbook on estimation of external costs in the transport sector Produced within the study Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport (IMPACT). Retrieved from http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf
 19. Łuczka, T. & Przepióra, P. (2012). Regional determinants of efficiency growth of small and medium-sized enterprises. Evidence from Poland. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovating, 8(1), 138-154.
 20. Marshall, A. (1890). Principles of Economics. London: Macmillan.
 21. OECD. (07.12.1999). ECMT Round Tables Traffic Congestion in Europe: European Conference of Ministers of Transport.
 22. Pierce, G., & Shoup, D. (2013a). Getting the Prices Right: An Evaluation of Pricing Parking by Demand in San Francisco. Journal of the American Planning Association, 79(1), 67-81.
 23. Pierce, G. & Shoup, D. (2013b). SFpark: Pricing Parking by Demand. Access, 43, 20-28.
 24. Pigou, A. (1932). The Economics of Welfare. London: Macmillan.
 25. Preparation of an Impact Assessment on the Internalisation of External Costs Consultation Document (2007). Brussels, European Commission. Retrieved from http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/doc/2007_12_31_cost_consultation_paper.pdf
 26. PZPM. (2015). Raport 2015, Retrieved from http://www.pzpm.org.pl/Publikacje/Raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2015.
 27. Shoup, D. (2004). The ideal source of local public revenue. Regional Science and Urban Economics, 34, 753-784.
 28. Shoup D. (2006). Cruising for Parking. Transport Policy, 13(6), 479-486.
 29. Shoup D. (2007). Cruising for Parking. Access, 30, 16-22.
 30. Szarata, A. (2015). Rola pozyskiwania danych w kontekście funkcjonowania stref płatnego parkowania. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP Oddział w Krakowie - Polityka Parkingowa w Miatach, 1(105), 107-117.
 31. Szymalski, W. (2006). Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce. Retrieved from http://www.zm.org.pl/?a=koszty_zewnetrzne-06c
 32. Trela, M. (2012). Ekonomiczne instrumenty systemu internalizacji kosztów zewnętrznych wynikających z eksploatacji środków transportu drogowego w Polsce (Doctoral dissertation, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Kraków). Retrieved from http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10545/full10545.pdf
 33. Żelzny, T. (2007). Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z parkowaniem na przykładzie Krakowa. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP Oddział w Krakowie - Polityka Parkingowa w Miatach, 80(134), 237-244.
 34. Stiglitz, J. E. (2013). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu