BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska-Woźniak Justyna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Poland), Woźniak Dariusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Poland)
Tytuł
The Comparison of Funds Allocation Under the Regional Operational Programmes in 2007-2013 and 2014-2020 Programming Periods
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 251-267, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Regionalny Program Operacyjny, Polityka spójności
EU funds, Regional Operational Programme (ROP), Cohesion policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
The Intraregional policy comprises actions taken by the regional self-government authorities and their agencies which influence the processes of socio-economic development taking place in the region. Due to the volume of funds involved, the Regional Operational Programmes (ROPs) can be regarded as the most important instrument of intraregional policy in Poland (in the programming period 2007-2013 voivodeships received 16,6 billion of Euro and in the current programming period 2014-2020 the planned allocation amounts to 31 billion Euro). The primary objective of this study is to characterize and compare the distribution of Polish voivodeships' operational programmess funds in 2007-2013 and 2014-2020 programming periods for different categories of intervention to find out if any patterns of allocation exist. The results of this study will be used in further authors' investigations concerning the degree of adequacy of voivodeships' funds allocation to the needs and potentials of the region (smart specialization policy approach). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 2. Gilowska, Z., Gorzelak, G., Jałowiecki, B., & Sobczak, K. (1998). Kierunki polityki regionalnej Polski. Studia Regionalne i Lokalne, 24(57).
 3. Gorzelak, G. (2007). Rozwoj - region - polityka. In: G. Gorzelak, A. Tucholska (Eds.). Rozwoj, region, przestrzeń. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 4. Milligan, G. W., & Cooper, M. C. (1985). An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set. Psychometrika, 50(2), 159-179.
 5. Mojena, R. (1977). Hierarchical grouping methods and stopping rules: An evaluation. The Computer Journal, 20(4), 359-363.
 6. National Development Strategy 2020: Active society, competitive economy, efficient state (NDS 2020). Adopted by the Council of Ministers on 25 September 2012.
 7. Poland National Strategic Reference Framework 2007-2013 in support of growth and jobs, 2007. Warsaw: Ministry of Regional Development.
 8. Programming of the 2014-2020 Financial Perspective - Partnership Agreement with Poland. (2014). Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development. Retrieved from http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_06/34e5cee161a695635df82bfe62c33192.pdf
 9. Pruchnik, K., & Toborowicz, J. (2014). Low level of innovativeness and the middle income trap - Polish case study. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, (2)10, 141-157.
 10. Reichel, M., & Wozniak, D. (2010). Regionalne programy operacyjne - próba porównania struktury wydatków. In: B. Jóźwik, P. Zalewa (Eds.). Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 11. Solesvik, M., & Gulbrandsen M. (2014). Interaction for innovation: Comparing Norwegian regions. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, (3)10, 7-28.
 12. Sokołowska-Woźniak, J. (2013). Knowledge economy policy in Polish regions. Studia Regionalia, 129-147.
 13. Sokołowska-Woźniak, J., Woźniak, D. (2008). Cele Strategii Lizbońskiej w regionalnych programach operacyjnych. In: A. Nalepka (Ed.). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu National - Louis University.
 14. Ward Jr, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American statistical association, 58(301), 236-244.
 15. Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013. (2005). Communication from the Commission COM(2005) 0299, Brussels.
 16. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010). Communication from the Commission, COM (2010) 2020 final of 3 March 2010. Brussels.
 17. Common provisions regulation (CPR) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No. 1083/2006, OJ 2013 L 347/320, 20.12.2013.
 18. Council Regulation (EC) No. 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No. 1260/1999. OJ 2006 L 210/25, 31.7.2006.
 19. Council Regulation (EU, EURATOM) No. 1311/2013 of 2 December 2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020, OJ 2013 L 347/884, 20.12.2013.
 20. Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 the European Regional Development Fund the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund, Commission Staff Working Document, 14.3.2012 SWD(2012) 61 final, Brussels: European Commission.
 21. Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Poland for the period 2014-2020. (2012). European Commission.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu