BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Karolina (Cracow University of Economics, Poalnd, PhD student)
Tytuł
Impact of EU Funds on Financial Autonomy of the Krakow Municipality in the Years 2007-2013
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2016, vol. 15, s. 285-299, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Budżet miasta, Wydatki budżetowe
EU funds, Municipal budget, Budget expenditures
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Joining the European Union by Poland made it possible for municipalities to acquire resources from the EU funds in order to finance its current and capital expenditure. The objective of this article is to present the impact of the EU funds on financial autonomy of the Krakow municipality in the years 2007-2013. However, the impact of revenues from the EU funds on the municipality's financial economy is twofold. On one hand, the revenues from the EU funds improve its financial autonomy, by supplementing the shortage of own resources, on the other hand, to be granted subsidy from EU funds the municipality is required to provide its own contribution, thus increasing its debt. This article notes the need to strengthen the mechanism of self-governance and responsibility in the management of municipality's property in the face of tightening the principles concerning the level of permitted debt of municipalities and the need to assure continuous investment policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch, E. (2007). Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Warsaw: LexisNexis.
 2. Kopańska, A. (2014). Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowa-nego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym. Warsaw: Difin.
 3. Kornberger-Sokołowska, E. (2001). Decentralizacja finansów publicznych a financial autonomy jednostek samorządu terytorialnego. Warsaw: Liber.
 4. Kornberger-Sokołowska, E. (2007). Problemy pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorządowe. Official Journal of the European Union, 5, 61-67.
 5. Kornberger-Sokołowska, E., Zdankiewicz, J., & Cieślak, R. (2010). Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich. Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
 6. Korolewska, M., Marchewka-Bartkowiak, K. (2011). Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce. Retrieved from http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EEBC3246D6FDAFC8C125795A004B9FE4/$file/Studia_BAS_28.pdf
 7. Niewiadomski, Z. (2011). Comments to Article 1 of the Act on Local Government. In: R. Hauser and Z. Niewiadomski (Eds.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Retrieved from http://cyfroteka.pl/ebooki/Ustawa_o_samorzadzie_gminnym__Komentarz_z_odniesieniami_do_ustaw_o_samorzadzie_powiatowym_i_samorzadzie_wojewodztwa-ebook/p0205575i020
 8. Rąpalski, P. (2010). Prezydent Krakowa chce podwyższyć podatek od nieruchomości. Retrieved from http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/prezydent-krakowa-chce-podwyzszyc-podatek-od-nieruchomosci ,602968,art,t,id,tm.html
 9. Surówka, K. (2013). Autonomia finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. The Act of December 29th, 1989 on amending the Constitution of the Polish People's Republic, the Journal of Laws 1989, No. 75, item 444, as amended.
 11. The Constitutional Act of October 17th, 1992 on mutual relationships between legislation and executive authority of the Republic of Poland and on local government, the Journal of Laws 1992, No. 84, item 426.
 12. The Constitution of the Republic of Poland of April 2nd, 1997, passed by the National Assembly on April 2nd, 1997, adopted by the Nation in the constitutional referendum on May 25th, 1997, signed by the President of the Republic of Poland on July 16th, 1997, the Journal of Laws 1997, No. 78, item 483 as amended.
 13. The Act of June 30th, 2005 on public finances, the Journal of Laws 2005, No. 249, item 2104 as amended.
 14. The Act of August 27th, 2009 on public finances, the Journal of Laws 2013, item 885 as amended.
 15. The Act of May 7th, 2010 on support for the development of telecommunication services and networks, consolidated text: the Journal of Laws 2015, item 880.
 16. The Act of June 9th, 2011 on family support and foster care system, consolidated text: the Journal of Laws 2015, item 332.
 17. Resolution of the Krakow City Council dated February 16th, 2011 on the Krakow City budget for year 2011, NO VIII/62/11.
 18. Resolution of the Krakow City Council dated November 18th, 2015 in the matter of the determination of property tax rates, NO XXX/487/15.
 19. The Map of the European Union's subsidies, presenting the information on all projects being implemented in Poland which are co-financed from the European Funds according to the data as at the end of March 2016:
 20. http://www.mapadotacji.gov.pl/projektywojewodztwo=6&powiat=134&fundusz=&program=&dzialanie=&beneficjent=Krak%C3%B3w&tytul=&lata=2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu