BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedorowicz Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Fiedorowicz Jakub (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, student)
Tytuł
Międzynarodowe rozwiązania logistyczne w Polsce
International Logistic Solutions in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (38), 2016, nr 111, s. 241-257, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Transport intermodalny, Wymiana handlowa, Twórcze rozwiązywanie problemów, Jedwabny Szlak
Logistics, Intermodal transport, Trade exchange, Creative solving problems, Silk Road
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono propozycje rozwiązań dotyczących poprawy obsługi logistycznej wymiany Polski z dalekimi rynkami. Dzięki poprawie tej obsługi obroty handlowe Polski będą mogły wzrastać. Propozycje te dotyczą wspólnych polsko-ukraińskich rozwiązań zakresu obsługi logistycznej, rozbudowy zdolności obsługi logistycznej w rejonie Zatoki Gdańskiej, nowych rozwiązań w logistyce lotniczej, funkcjonowania "Jedwabnego Szlaku", upowszechnienia intermodalności w gospodarce oraz tworzenia w świecie centrów obsługi logistycznej. Dzięki wprowadzaniu rozwiązań usprawniających obsługę logistyczną powstanie szansa na zwiększenie wymiany na dalekie rynki. Przez to zwiększy się kontrybucja salda wymiany do dochodu narodowego w Polsce. Pozwoli to uniknąć zagrożenia pułapką średniego dochodu.(abstrakt oryginalny)

Solutions concerning the logistic operational improvement of Polish economic exchange with distant markets have been presented. Thanks to such improvement the trade turnover might increase. Suggestions refer to common Polish-Ukrainian logistic operations, the development of logistics within the area of Gdańsk Bay, new solutions concerning the aerial logistics, functioning of the "Silk Road", spreading the concept of intermodal transport in the economy and creating new centres of logistic operations in the world. Thanks to the fact of introducing the solutions which should improve the logistic operations, the opportunity arises to increase the economic exchange with distant markets. Such occurrence may increase the balance of trade contribution to the Polish national income. It will allow to avoid the danger of the middle income trap.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fiedorowicz K., Kompatybilność gospodarek Polski i Ukrainy, Wydawnictwo Oginiec, Warszawa 2014.
  2. Fiedorowicz K., Partnerski sposób rozwijania infrastruktury, [w:] Polityka przestrzenna a transportowa - ewakuacja inwestycji infrastrukturalnych, PAN, IGiPZ, Warszawa 2013.
  3. Fiedorowicz J., Fiedorowicz K., Zagrożenie pułapką średniego dochodu, Referat przygotowany na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Management 2016", UPH Siedlce, 30-31.05.2016.
  4. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2015, GUS, Warszawa 2015.
  5. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2015, GUS, Warszawa 2015.
  6. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2014 roku, GUS, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu