BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska-Woźniak Justyna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Poland)
Tytuł
The Analysis of Polish Economy's Transformation to Knowledge Based Economy on the Basis of Knowledge Assessment Methodology
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2015, vol. 14, s. 179-190, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Metodologia oceny, Kapitał ludzki
Knowledge-based economy, Information and Communication Technology (ICT), Assessment methodology, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main aim of this paper is to analyze the transformation of Poland to knowledge based economy on the basis of World Bank's Knowledge Assessment Methodology. The analysis of change will be used to compare the performance (strengths and weaknesses) of Polish economy in 1994, 2004 and 2014 with regard to the main aspects of knowledge based economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arvanitidis, P. A., Petrakos G. (2011). Defining Knowledge-Driven Economic Dynamism in the World Economy: A Methodological Perspective (pp. 15-39). In: Innovation, Growth and Competitiveness, Advances in Spatial Science, P. Nijkamp and I. Siedschlag (eds). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 2. Commission of the European Communities, CEC. (2000). Presidency conclusions: Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000.Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm.
 3. Commission of the European Communities, CEC. (2010). Communication from the Commission, Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
 4. Dahlman, C. (2003). World Bank Knowledge Economy Products and Strategy: Emerging Lesson. Washington DC: PREM Learning Week.
 5. OECD (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide. Paris: OECD.
 6. OECD (2008). The Glossary of Statistical Terms: knowledge-based economy.Retrieved from: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864.
 7. Sokołowska-Woźniak, J. (2013). Knowledge Economy Policy in Polish Regions. Studia Regionalia. Wydawnictwo KPZK PAN, 129-147.
 8. Sokołowska-Woźniak, J., Woźniak D. (2008). Cele Strategii Lizbońskiej w regionalnych programach operacyjnych. In: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, A. Nalepka (red.). Nowy Sącz: WSB-NLU.
 9. Sokołowska-Woźniak, J. (2004). Pomiar stopnia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w wybranych krajach Europy w oparciu o metodologię Banku Światowego. In: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, A. Nalepka (red.).Tarnów: WSB.
 10. World Bank, The Four Pillars of The Knowledge Economy. Retrieved from http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTECAREGTOPKNOECO/0,,contentMDK:20422383~menuPK:921081~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:677607,00.htm.
 11. World BankInstitute, Measuring Knowledge in the World's Economies. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/KAMbooklet.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu