BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Czarnecka Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
The Impact of Operational Programme Innovative Economy on the Growth of Innovativeness of Industrial Companies
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2015, vol. 14, s. 233-243, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Procesy innowacyjne, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Dotacje
Innovations, Innovation processes, Industrial enterprises, Grants
Uwagi
summ.
This article has been financed from MNiSW funds granted to Cracow University of Economics, Faculty of Finance for the research of young scholars and doctoral students.
Abstrakt
The following paper is concerned with the use of subsidies coming from Operational Programme Innovative Economy for the purposes of Polish companies. Data analyzed in this paper prove that UE subsidies do not have positive impact on the growth of innovativeness of companies. On the contrary: this impact appears to be negative. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah, A. (2009). Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage. Taylor&Francis Inc.
 2. Alińska, A., Grzywacz, J., Latoszek, E., Proczek, M., Zawiślańska, I. (2008). Finansowanie MŚP w Polsce ze środków UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Borowski, P.F. (2011). Przedsiębiorstwa XXI wieku. Europejski Doradca Samorządowy, 2(17).
 4. Drucker, P.F. (2004). Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 5. Dzikowski, P. (2013). Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012. In: Innowacje przyszłością rozwoju regionu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe IVG.
 6. Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
 7. Hausner, J. (2012). Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Kraków: Raport Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.
 8. Matusiak, K., Guliński, J. (2010). Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Warszawa: PARP.
 9. Okoń-Horodyńska, E. (1998). Narodowy system innowacji w Polsce. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 10. Ortt, J.R., van der Duin, P.A. (2008). The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, 4(11).
 11. Podręcznik Oslo. (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż: Joint publication of OECD and Eurostat. Third edition.
 12. Raport. (2014). Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Ministry of Infrastructure and Development).
 13. Schumpeter, J.A. (1960). Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa.
 14. Szymański, R., Tomaszewski, M. (2013). Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyjnej w Polsce Zachodniej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 753, Ekonomiczne Problemy Usług, 103.
 15. Świadek, A.(2007). Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Research study. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu