BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schmidt Katarzyna
Tytuł
Rentowność przedsiębiorstwa w schematach modelu biznesowego Osterwaldera i Pigneura
Company's Profitability in Osterwalder and Pigneur Business Model Patterns
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2015, nr 15, s. 43-56, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce
Słowa kluczowe
Rentowność przedsiębiorstwa, Rentowność sprzedaży, Modele biznesowe
Enterprise profitability, Return on sales (ROS), Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł jest próbą pokazania zależności, jakie występują pomiędzy różnymi rodzajami modeli biznesowych a rentownością przedsiębiorstwa. W pracy wykorzystano koncepcję Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura z 2010 roku dotyczącą tworzenia modeli biznesowych. Zaczerpnięte z niej schematy modeli biznesowych zostały połączone z poszczególnymi rodzajami rentowności. Zobrazowano w ten sposób istotę (efektywność) funkcjonowania każdego modelu. Powstała nowa perspektywa, która pozwoliła na zgłębienie problemu, którym jest dopasowanie odpowiedniego modelu biznesowego do prowadzonej działalności gospodarczej. W publikacji wykorzystano studia przypadków, aby zilustrować występujące zależności pomiędzy schematami modeli biznesowych a rentownością. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to show the relationships which exist between profitability indexes and different business model patterns. The main literature support for this essay is the book by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur Business model generation [2010]. The business model patterns from that book are connected with particular types of profitability indexes. These connections show the ways in which each business model operates. The new perspective which arose from this article allows to explore the problem which refers to matching proper a business model with economic activity. All case studies which the article contains are described in order to clarify interdependencies between business model patterns and profitability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, C., 2008, Free! Why $0.00 Is the Future of Business, Wired Magazine, 22 lutego, http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/if_free?currentPage=all [dostęp: 22.02.2014].
 2. Blank, S., Dorf, B., 2013, Podręcznik startupu. Budowanie wielkiej firmy krok po kroku, tłum. B. Sałbut, HELION, Gliwice.
 3. Chesbrough, H., 2006, Open Business Models. How to Thrive in the New Innovative Landscape, Harvard Business School Press, http://books.google.pl/books?id=MWPlLbULAmwC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false.
 4. Christoper, A., 2004, The Long Tail, Wired Magazine, iss. 12.10, http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html?pg=1&topic=tail&topic_set= [dostęp: 20.02.2014].
 5. Doligalski, T., 2010, Efekty sieciowe a strategie produktowe, Marketing i Rynek, nr 11, http://www.doligalski.net/efekty-sieciowe/ [dostęp: 21.02.2014].
 6. Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M., 2008, Modele polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 7. Eisenmann, T., Parker, G., Van Alstyne, M.W., 2006, Strategies for Two-sided Markets, Harvard Business Review, October, http://hbr.org/2006/10/strategies-for-two-sided-markets/ar/1 [dostęp: 21.02.2014].
 8. Evans, D.S., 2003, Managing the Maze of Multisided Markets, Strategy+Business Magazine, Fall, iss. 32, http://www.strategy-business,com/article/03301?pg=all [dostęp: 21.02.2014].
 9. Iwanicz-Drozdowska, M., 2005, Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym, Bezpieczny Bank, nr 1/2, s. 73-88, http://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/012-013.pdf.
 10. Jabłoński, A., 2008, Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 11. Jabłoński, A. (red.), 2010, Modele funkcjonowania współczesnego biznesu. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 12. Kaleta, A., Moszkowicz, K., 2012, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Milewski, R., (red.), 2008, Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Mruk, H., 2012, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Obłój, K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 16. Osterwalder, A., 2004, The Business Model Ontology. A Proposition in a Design Science Approach, praca doktorska, Univeriste de Lausanne, Lausanne, http://www.hec.unil.ch/aosterwa/phd/osterwalder_phd_bm_ontology.pdf.
 17. Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2010, Tworzenie modeli biznesowych, tłum. B. Sałbut, HELION, Gliwice.
 18. Proniewski, M., Tarasiuk, W., 2012, Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, C.H. Beck, Warszawa.
 19. Sagan, A. (red.), 2011, Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 20. Sławińska, M. (red.), 2010, Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu