BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Skrzyński Grzegorz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zrównoważony rozwój gospodarstw mleczarskich
The Sustainable Development of Dairy Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 197-203, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarstwa rolne, Mleczarstwo, Mleko
Sustainable development, Arable farm, Dairy, Milk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena stopnia zrównoważenia specjalistycznych gospodarstwach produkujących mleko. Stopień zrównoważenia gospodarstw mleczarskich oceniano wykorzystując wskaźnik syntetycznego zrównoważenia gospodarstwa. Przeprowadzona ocena wskazuje, że gospodarstwa regionu południowo- -wschodniej Polski w zakresie poszczególnych kryteriów (społeczny, środowiskowy i ekonomiczny) uzyskały średni stopień zrównoważenia, natomiast w gospodarstwach regionu północno-wschodniej Polski stopień zrównoważenia był wysoki.(abstrakt oryginalny)

The aim of study was to assessment of sustainability degree of specialty dairy farms. Using the synthetic farm sustainability index determined the degree of sustainability of dairy farms. The assessment indicates that farms of south-eastern Polish region range of different criteria (social, environmental and economic) achieved an average degree of sustainability, while degree of sustainability in farms of north-eastern Polish region was high. Based on the results, it was found that on farms in the Podkarpacie region has been disrupted implementation of the objectives of income equalization, and thus the living conditions of the rural population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski Bazyli. 2012. "Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju". Studia Ekonomiczne/Economic Studies 2 (LXXIII): 165-188.
 2. Goraj Lech, Elżbieta Olewnik. 2015. FADN i Polski FADN (Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 3. GUS. Rocznik statystyczny rolnictwa 2014. 2015. Warszawa. Hamerska Irena, Stanisława Roczkowska- Chmaj. 2008. "Wykształcenie i wiek rolników a wskaźnik postępu naukowo-technicznego". Inżynieria Rolnicza 11 (109): 75-82.
 4. Harasim Adam. 2013. "Metoda oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na poziomie gospodarstwa rolnego". Studia i Raporty IUNG-PIB 32 (6): 58-66.
 5. Harasim Adam. 2014. Przewodnik do oceny zrównoważenia rolnictwa na różnych poziomach zarządzania. Puławy: IUNG-PIB.
 6. Harasim Adam., Andrzej Madej. 2008. "Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (2): 28-38.
 7. Jeżowski Piotr. 2007. Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [W] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, red. P. Jeżewski, 11-24. Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.
 8. Klepacki Bogdan. 1990. "Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie produkcji roślinnej)". Rozprawy Naukowe i Monografie. SGGW-AR 124: 88.
 9. Kozera Magdalena. 2010. "Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych - aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 84: 5-11.
 10. Kuś Jan. 2013: "Specjalizacja gospodarstw rolnych i jej konsekwencje produkcyjne, ekonomiczne i siedliskowe", Studia i Raporty IUNG-PIB 32 (6): 167-185.
 11. Marcysiak Adam, Agata Marcysiak. 2011: "Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (26/4): 129-137.
 12. Sawa Józef. 2008. "Nakłady materiałowo-energetyczne jako czynnik zrównoważenia procesu produkcji rolniczej". Inżynieria Rolnicza 5 (103): 243 -248.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu