BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
System klasy ECM jako rozwiązanie informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w organizacji
The ECM System as an It Solution Supporting of the Knowledge Management in an Organisation
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2016, T. 81, s. 106-115, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Zarządzanie dokumentami
Knowledge management, Computer aiding management, Document management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie syntetycznych i przeglądowych wybranych zagadnień dotyczących systemów informatycznych zaliczanych do klasy ECM, czyli systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. Pierwsza część artykułu zawiera definicje podstawowych pojęć z opisywanego obszaru. Następnie przedstawiono charakterystykę technologii informatycznych służących zarządzaniu wiedzą, a w tym w szczególności systemów ECM. Opracowanie kończą uwagi dotyczące implementacji systemów ECM w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to present synthetic and selected aspects relating to the content management systems in the enterprise. The first part of the article contains definitions of basic concepts of the described area. Then the article presents the characteristics of the main information technologies for knowledge management, and in particular ECM systems. The elaboration contains also the final comments regarding some implementation issues. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alalwan J.A., Weistroffer H.R., Enterprise content management research: a comprehensive review, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 25 Iss: 5, Bingley 2012.
 2. What is Enterprise Content Management (ECM)?, http://www.aiim.org/What-is-ECM-En-terprise-Content-Management.aspx (5.07.2016).
 3. Boehn M.: Der Weg zum richtigen ECM-System. DMS/ECM-Loesungs-Guide, Isi Medien GmgH, München 2014.
 4. Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. How Organisation Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 5. Drelichowski L.: Czynniki determinujące zastosowanie narzędzi Business Intelligence w sektorze MSP oraz zarządzaniu regionalnym. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 576, Studia Informatica nr 24, Szczecin 2009.
 6. http://pl. wikipedia. org/wiki/Enterprise_Content_Management (5.07.2016).
 7. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODDK, Gdańsk 2002.
 8. Jelonek D.: Zarządzanie wiedzą jako czynnik wspomagający wdrożenie zmian organizacyjnych, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. Prace Naukowe AE nr 1011, red. M.Owoc, AE, Wrocław 2004.
 9. Kleu T., Micheletti G., Roufka M.: Zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie: Od chaosu do produktywności, White paper IDC 2013.
 10. Marciniak M.: Zintegrować wszystko ze wszystkimi, http://www.computerworld.pl/arty-kuly/363121_2/Zintegrowac.wszystko.ze.wszystkim.html (5.07.2016).
 11. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 12. Oleński J.: Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 13. Wójtowicz R.: Zarys metodyki wdrażania system zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, "Informatyka Ekonomiczna" nr 22, J. Korczak, H. Dudycz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 212, Wrocław 2011.
 14. Zacherl M.: So funktioniert Microsoft Sharepoint als Drehscheibe fuer SAP-Daten, Computerwoche, Ausgabe 2015-12, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu