BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Joanna
Tytuł
Kanwa strategii i schemat czterech działań jako narzędzia wspierające tworzenie strategii błękitnego oceanu
Strategy Canvas and Four Actions Framework as Tools for Supporting Creation of Blue Ocean Strategy
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2015, nr 15, s. 107-119, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce
Słowa kluczowe
Formułowanie strategii, Przedsiębiorstwo handlowe, Studium przypadku, Narzędzia analityczne, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa
Strategy formulation, Commercial enterprises, Case study, Analytical tools, Formulation of business strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Starbucks Coffe Int.
Abstrakt
Niniejsza praca jest próbą oceny dwóch narzędzi analitycznych, którymi są kanwa strategii i schemat czterech działań. W artykule postawiono tezę, że narzędzia te mogą skutecznie wspierać tworzenie w przedsiębiorstwach strategii błękitnego oceanu. W pracy przybliżono podstawowe założenia i zasady strategii błękitnego oceanu, pojęcia stworzonego przez francuskich profesorów z Instytutu Insead w Fointanbleau - W. Chan Kima oraz Renee Mauborgne w 2005 roku. Następnie omówiono i ocenione dwa narzędzia, tj. kanwę strategii i schemat czterech działań, które mogłyby wesprzeć tę koncepcję. Ta część pracy została oparta na studium przypadku firmy Starbucks. (abstrakt oryginalny)

The present paper is an attempt to estimate analytical tools which are Strategy Canvas and 4 Actions Framework. The article puts forward a thesis that these tools are able to effectively support the creation of Blue Ocean Strategy in enterprises. The paper clarifies basic assumptions and principles of the Blue Ocean Strategy, a concept created by French professors from the Institute of Insead in Fointanbleau - W. Chan Kim and Renee Mauborgne in 2005. Then, two tools: Strategy Canvas and 4 Actions Framework that would support this concept are discussed and evaluated. This part of the article is based on a case study of Starbucks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D'Costa, K., 2011, The Culture of Coffee Drinkers, Scientific American, http://blogs.scientificamerican.com/anthropology-in-practice/2011/08/11/the-culture-of-coffee-drinkers [dostęp: 25.02.2014].
 2. Gierszewska, G., Romanowska, M., 2009, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 3. Gale, 2007, Coffee, Roasted, Global Issues in Context, http://find.galegroup.com/gic/infomark.do?&contentSet=EBKS&idigest=fb720fd31d9036c1ed2d1f3a0500fcc2&type=retrieve&tabID=T001&prodId=GIC&docId=CX2895800057&source=gale&userGroupName=itsbtrial&version=1.0#sra_article_col1 [dostęp: 25.02.2014].
 4. Kim, W.C., Mauborgne, R., 2005a, Strategia błękitnego oceanu, Harvard Business Review Polska, 1 lipca, s. 52-62.
 5. Kim, W.C., Mauborgne, R., 2005b, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa.
 6. Kim, W.C., Mauborgne, R., 2006, Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, w: Harvard Business Review. Zarządzanie informacją, tłum. T. Rzychoń, HELION, Gliwice, s. 7-37.
 7. Kim, W.C., Mauborgne, R., 2007, Innowacja w sferze wartości: logika strategii dynamicznego wzrostu, Harvard Business Review Polska, 1 września, s. 122-134.
 8. Krawiec, F., 2011, Zarządzanie strategią firmy, Difin, Warszawa.
 9. Lee, K., 2010, A Review of Starbucks History and Marketing Strategy, http://www.itsmekathleen.com/pdf/starbucks.pdf [dostęp: 25.02.2014].
 10. Penc-Pietrzak, I., 2003, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Porter, M.E., 2006, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa, s. 16.
 12. Roasted Coffee. Industry Report, 2014, http://business.highbeam.com/industry-reports/food/roasted-coffee [dostęp: 25.02.2014].
 13. Starbucks Coffee Company, 2011, Starbucks Company Timeline, http://www.starbucks.pl/assets/576b394e057542a5bc78618bef7d15e3.pdf [dostęp: 25.02.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu