BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balicka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Studia III stopnia na publicznych uczelniach wyższych - diagnoza i wstępne propozycje zmian
Third Degree Studies in Public Universities - Diagnosis and Proposed Preliminary Changes
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 7-14, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kadry naukowe, Szkolnictwo wyższe, Studenci
Scientific staff, Higher education, Students
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie stanu i wstępne zaproponowanie zmian funkcjonowania studiów III stopnia. W związku z tym, aby osiągnąć zamierzony cel główny, wyznaczono następujące cele cząstkowe: - przedstawienie stanu studiów III stopnia funkcjonujących na publicznych uczelniach wyższych w Polsce, - określenie problemów związanych z organizacją studiów doktoranckich, - zaproponowanie zmian mających na celu poprawę sprawności funkcjonowania studiów III stopnia.(fragment tekstu)

The article presents a reflection on the functioning of doctoral studies at public universities in Poland. The main aim of this article is to present a preliminary state and to propose changes to the operation of doctoral studies. Diagnosed and presented the status of doctoral studies. Identified problems with the organization of doctoral studies. Change has been proposed to improve the efficiency of doctoral studies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J. 2002. Metodologia ogólna. Gdynia, Wydaw. BERNARDINUM, 37-38.
 2. Diagnoza stanu studiów doktoranckich 1.0. Najważniejsze problemy. 2014. Red. M. Dokowicz. Warszawa, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, 11-12.
 3. Domaradzka A., Walczak D. 2013. Wartość autoteliczna czy instrumentalna? Rola studiów doktoranckich w opinii kierowników studiów i doktorantów. Nauka Szkol. Wyż. 2(42), Warszawa, 82.
 4. Główny Urząd Statystyczny. 2005. Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 82-84.
 5. Główny Urząd Statystyczny. 2006. Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 241-243.
 6. Główny Urząd Statystyczny. 2007. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 239-241.
 7. Główny Urząd Statystyczny. 2008. Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 207-209.
 8. Główny Urząd Statystyczny. 2009. Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 270-272.
 9. Główny Urząd Statystyczny. 2010. Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 280-282.
 10. Główny Urząd Statystyczny. 2011. Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 291-293.
 11. Główny Urząd Statystyczny. 2012. Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 239-241.
 12. Główny Urząd Statystyczny. 2013. Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 157-159.
 13. Główny Urząd Statystyczny. 2014. Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r. Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 160-162.
 14. Izdebski A., Jasiński M., Konieczna-Sałamatin J., Zając T. 2011. Raport - Ogólnouniwersytecka ankieta doktorancka. Warszawa, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia.
 15. Keler K., Krzaklewska E. 2009. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głos doktorantów. Kraków, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Klimas P. 2014. Pozytywne i negatywne aspekty studiów doktoranckich - perspektywa doktorantów uczelni ekonomicznej. E-mentor 2(54), 12-17.
 17. Raport z badania. Jakość kształcenia na studiach III stopnia w Uniwersytecie Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie. 2014. Lublin, UMCS.
 18. Starzyk K. 2013. Studia doktoranckie jako determinanta jakości kształcenia ekonomicznego w warunkach transformacji systemowej, w: IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 28-29 listopada 2013 r., http://www.pte.pl/kongres/referaty/Starzyk%20Kazimierz/Starzyk%20Kazimierz%20-%20STUDIA%20 DOKTORANCKIE%20JAKO%20DETERMINANTA%20JAKO%C5%9ACI%20KSZTA%C5%81CE NIA%20EKONOMICZNEGO%20W%20WARUNKACH%20TRANSFORMACJI%20SYSTEM.pdf, dostęp: 20.10.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu