BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryła Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy dydaktyczne w nauczaniu rachunku kosztów na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w kontekście oczekiwań pracodawców
Teaching of Cost Accounting at the Faculty of Engineering and Economics, University of Economics in Wroclaw
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 27-34, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Dydaktyka, Rachunek kosztów, Szkolnictwo wyższe, Pracodawcy
Didactics, Cost accounting, Higher education, Employers
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonominczy we Wrocławiu
Wrocław University of Economic
Abstrakt
Celem artykułu jest próba specyfikacji wybranych problemów oraz dylematów dydaktycznych występujących podczas nauczania tego przedmiotu. W artykule zostaną przestawione: - realizowany obecnie program nauczania, dostosowany w całości do standardów kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji1; - korzyści dla studentów wynikające z posiadania wiedzy z rachunku kosztów na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; - oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji i kwalifikacji absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych oraz główne czynniki decyzyjne stosowane w procesie rekrutacji na określone stanowiska pracy; - ocena z perspektywy pracodawców mocnych i słabych stron obecnych kompetencji i kwalifikacji absolwentów szkół wyższych. W artykule zaprezentowano również metodykę nauczania rachunku kosztów oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytania, czy prowadzenie zajęć w omówionej w artykule formie jest rozwiązaniem dobrym i pozwala zainteresować studentów omawianą problematyką i jednocześnie przekazać im sprecyzowane w programie najistotniejsze treści w powiązaniu z praktyką gospodarczą. Przedmiot jest prowadzony przez pracowników Katedry Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.(fragment tekstu)

The article presents educational problems in the teaching of costing accounting for engineers at the Faculty of Engineering and Economics of the University of Economics in Wroclaw. These issues are so important because of massification of higher education and rising unemployment among university graduates. The article presents the current list of the subject' s topics and the methodology and form of conducting cost accounting course for stationary and non-stationary students. It is also an attempt to analyze the existing achievements and to formulate evaluation of these activities for the purpose of improving the learning process. It shows, at the same time, the expectations of employers and attempts to formulate recommendations for teaching cost accounting in the future.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bereźnicki F. 2009. Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. Szczecin, WSH TWP w Szczecinie.
 2. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy. Raport z badania. Projekt Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030". 2012. Warszawa, Politechnika Warszawska.
 3. Durbajło-Mrowiec M., Bryła A. 1996. Informacje kosztowe niezbędne dla zarządzania placówkami służby zdrowia a ich źródła, w: Regulacje ustawowe a praktyka badania rocznych sprawozdań finansowych. Materiały na konferencję naukową, Szczecin 13-14 czerwca 1996. Szczecin, USzczec., 168-174.
 4. Jarugowa A. 1986. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa, PWE.
 5. Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. 2012. Warszawa, Amerykańska Izba Handlu w Polsce.
 6. Kondraszuk T. 2009. Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podejmowania decyzji i kontroli. J. Agribus. Rural Dev. 3(13), 113-121.
 7. Pniewski T. 1988. Kalisz z oddali. Kalisz, Tow. Miłośników Kalisza.
 8. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. 2006. Red. A. Karmańska. Warszawa, Difin, 11-54.
 9. Szychta A. 2007. Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź, Wydaw. UŁódz.
 10. Sołtys D. 2005. Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa. Wrocław, Wydaw. AE Wroc.
 11. Świderska G.K. 2006. Grzechy główne zarządzających kosztami. Controll. Rach. Zarząd. 11, 30-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu