BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jílková Eva (Moravian University College Olomouc), Štancl Luboš (Moravian University College Olomouc)
Tytuł
The New Demand of the Economic Policy in the Field of Economic Security
Nowe potrzeby taktyczne w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (38), 2016, nr 111, s. 31-39, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Bezpieczeństwo narodowe, Polityka gospodarcza
Economic safety, National security, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problemy bezpieczeństwa gospodarczego, przedstawiając jasną definicję oraz zewnętrzne czynniki omawianego podmiotu, które bazują na danym środowisku gospodarczym i mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Głównym celem artykułu jest określenie wymogów dla nowoczesnej oraz bezpiecznej taktyki, wcześniej rozpoznawszy iż bieżące sprawy na świecie, nowe zapotrzebowania wymagają rozpatrzenia ich w celu utrzymania bezpieczeństwa w gospodarce opartego na polityce gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The paper deals with problems of economic security. It provides a clear definition of internal and external factors of economic security which are based on the given economic environment and have a direct impact on national security. Based on a clear identification of these factors, the aim of this paper is to determine the requirements for a modern safety-oriented economic policy, since it is obvious that due to current events in the world, new demands which are necessary to be considered in order to maintain economic security are placed on the economic policy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buzan B., Waever O., Wilde J. Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers, 1998, Překlad Centrum strategických studií, o.s. 2005.
  2. Stejskal L., Bezpečnost jako dimenze kvality a udržitelnosti života. In Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace. Sborník příspěvků z konference CESES Fakulty SV UK v Praze. 2-3. listopadu 2006; Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti. Sborník z Konference Praha 26. Května 2005. Edit. Balabán M., Nachtmannová M.A., Stesjkal L., Univerzita Karlova v Praze., Nakladatelství Karolinum, Praha 2006.
  3. Nedbal J., Vnější ekonomické vztahy a bezpečnost státu. In KRČ, M., Kurinia S. a kol. Ekonomická bezpečnost země střední velikosti. Brno: VA 2000.
  4. Štancl L., Nedbal J., Ekonomická bezpečnost České republiky a faktory jejího vývoje po zániku světové bipolarity. Ekonomika a management. Brno: Univerzita obrany, 2007. part 2.
  5. Eichler J., Mezinárodní bezpečnosst na počátku 21. století. MO ČR AVIS, 2006.
  6. Štancl L., Nedbal J., Ekonomická bezpečnost České republiky po vstupu do Evropské unie, "Ekonomika a management", 2008, part 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu