BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański), Spigarska Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Specjalność biegły rewident na kierunku finanse i rachunkowość wydziału zarządzania uniwersytetu gdańskiego
Certified Auditor Programme on the Finance and Accounting Degree Course at the Faculty of Management of the University of Gdansk
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 35-43, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Szkolnictwo wyższe, Biegli rewidenci, Certyfikacja, Rachunkowość, Dydaktyka
Finance, Higher education, Authorized auditors, Certification, Accounting, Didactics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Gdański
University of Gdansk
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników prac podjętych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (UG), związanych z ułatwieniem zdobycia przez absolwentów kierunku finanse i rachunkowość (FiR) uprawnień do badania sprawozdań finansowych. W związku z tym, że podstawowym rezultatem tych prac jest uruchomienie specjalności biegły rewident, w artykule zaprezentowano strukturę programową tej specjalności.(fragment tekstu)

This article aims to show how to customize the program Finance and Accounting provided by the Faculty of Management at the University of Gdansk needs to obtain the graduates exempt from the examinations they must pass an applicant for a certified auditor. Modifying of standard implemented program involved the need to adapt the structure of the program to the requirements set by The National Chamber of Statutory Auditors for the content of exams in the qualification procedure for auditors. Part of the article is also characteristic of the procedure for obtaining permission to audit accounts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bucior G., Zackiewicz-Brunke B. 2015. Akredytacja ACCA na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stet., Ser. Oeconomica 319(79), 2.
 2. Chorostkowski T. 2008. Tytuł biegłego rewidenta tylko dla wybranych. Rachunkowość i controlling. Pr. Nauk. UE Wroc. 14, 74.
 3. Komunikat z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020, http://ec.europa.eu/education/policy/vocational- -policy/doc/brugescom_pl.pdf, dostęp: 01.10.2015.
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów. Nowy bodziec do europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służący wspieraniu strategii Europa 2020. 2010. Bruksela, Komisja Europejska.
 5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służącej wspieraniu strategii "Europa 2020". DzUrz. Unii Europejskiej C 380 E z 2011 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów. DzU z 2014 r., poz. 1611.
 7. Ryan M. 2012. Podnoszenie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i sektorem szkolnictwa wyższego - pobudzanie współpracy pomiędzy światem edukacji, szkolenia i pracy, w: Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie. Red. M. Polak. Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 8. Świetla K. 2012. Certyfikaty z dziedziny rachunkowości, ich różnorodność oraz wymogi formalne warunkujące uzyskanie uprawnień, w: Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego. Red. D. Dziawgo. Toruń, Wydaw. Nauk. UMK.
 9. Turzyński M. 2011. Integracja etyki biznesu i deontologii zawodowej biegłego rewidenta: wymiar jurydyzacji oraz kodyfikacji. Ser. Ekonomia i Prawo. T. VII. Toruń, UMK, 164.
 10. Uchwała nr 631/1/2015 Komisji Egzaminacyjnej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych prowadzonych w uczelniach krajowych i zagranicznych kandydatowi na biegłego rewidenta, www.kibr.org.pl, dostęp: 01.10.2015.
 11. Uchwała nr 632/1/2015 Komisji Egzaminacyjnej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z wiedzy teoretycznej zdanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskie, www.kibr.org.pl, dostęp: 01.10.2015.
 12. Uchwała nr 672/5/2015 Komisji Egzaminacyjnej z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych prowadzonych w uczelniach krajowych i zagranicznych kandydatowi na biegłego rewidenta, www.kibr.org.pl, dostęp: 01.10.2015.
 13. Uchwała nr 673/5/2015 Komisji Egzaminacyjnej z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów z wiedzy teoretycznej zdanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii Europejskiej, www.kibr.org.pl, dostęp: 01.10.2015.
 14. Uchwała nr 674/5/2015 Komisji Egzaminacyjnej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie współpracy z uczelniami w zakresie zaliczenia wszystkich egzaminów na kierunkach studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, www.kibr.org.pl, dostęp: 01.10.2015.
 15. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. DzU z 2009 r., nr 77, poz. 649, z późn. zm.
 16. Walińska E., Michalak M. 2013. Akredytacja uczelni wyższych przez profesjonalne organizacje rachunkowości w warunkach deregulacji zawodu księgowego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 72, 207.
 17. Węgrzyńska M. A. 2015. Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w literaturze i regulacjach prawnych. Pr. Nauk. UE Wroc. 390, 263.
 18. Załącznik do uchwały nr 2633/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 r. "Szczegółowy zakres tematyczny egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów", www.kibr.org.pl, dostęp: 01.10.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu