BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Motywacja do nauki a cechy osobowości studentów
Motivation to Learning Versus Students' Personality Traits
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 45-51, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Motywacja do nauki, Osobowość człowieka, Studenci, Nauczanie, Uczenie się
Motivation to learn, Human personality, Students, Teaching, Studying
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu na motywację do nauki cech osobowości studentów, ze szczególnym uwzględnieniem introwersji i ekstrawersji. Pierwsza część artykułu zawiera prezentację teoretycznych zagadnień związanych z motywacją. Następnie zostały zaprezentowane charakterystyczne cechy introwertyków oraz ekstrawertyków. Te zagadnienia stanowiły podstawę do rozważań zawartych w kolejnej części artykułu, dotyczących wpływu osobowości studenta na jego motywację do nauki.(fragment tekstu)

Motivation to learning is an important element of the education process, and possess a dual character. On one hand, it depends on a student and their personal needs. On the other hand motivation might be the effect of activities carried out by the teacher. In an ideal situation external stimuli used by the teacher should increase the level of the internal motivation. It should be noted that motivation might be dependent on many factors. One of them is the students' personality. The purpose of the paper is to present the influence of the students' personality traits (introversion and extraversion) on their motivation to learn. The author presented theoretical basis of motivation as well as briefly characterised introverts and extroverts. These reflections were the basis for determining the influence of the personality type of students on their motivation. Subsequently, the author presented motivating activities which may be the most appropriate for each group of students. The research methods include literature analysis as well as inductive and deductive reasoning.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berenicki F. 2007. Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków, Oficyna Wydaw. Impuls, 406.
 2. Dembo M.H. 1997. Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa, PWN, 142.
 3. Dewar T., Whittington D. 2000. Online Learners and their Learning Strategies. J. Educat. Comp. Res. 23(4), 417.
 4. Encyklopedia PWN. 2015, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/motywacja;3943894.html, dostęp: 17.11.2015.
 5. Janowicz M. 2008. Introwersja i ekstrawersja w procesie nauczania, w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Szczecin, AR, 52.
 6. Jung C. 1946. Psychological types or the psychology of individuation. London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.
 7. Jung C. 1995. Memories. Dreams. Reflections. London, Fontana Press, 414-415.
 8. Jungian learning styles. 2015, http://psychology.about.com/od/educationalpsychology/ss/ jung-styles.htm, dostęp: 17.11.2015.
 9. Kise J.A.G. 2006. Differentiated coaching: A framework for helping teachers change. Thousand Oaks, Corwin Press, 88.
 10. Laney M.O. 2008. Introwertyzm to zaleta, czyli jak prosperować w ekstrawertycznym świecie. Poznań, Rebis, 112.
 11. McLean A. 2009. Motivating every learner. Londyn, SAGE, 35.
 12. Morańska D. 2007. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu. Chowanna 2(29), 100.
 13. Myers D.G. 2005. Psychologie. Heidelberg, Springer, 497.
 14. Nelson G.D. 2006. Breaking the learning barrier for underachieving students: Practical teaching strategies for dramatic results. Thousand Oaks, Corwin Press, 33, 34.
 15. Nowacka U., Gmoch R. 2014. Rola nauczyciela i motywacji w procesie kształcenia członków społeczeństwa informacyjnego. Eduk. Tech. Informat. 2, 57.
 16. Pawlak A. 2009. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania - uczenie się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich. Lublin, Wydaw. UMCS, 19.
 17. Reeve J. 2014. Understanding motivation and emotion. Hoboken, John Wiley & Sons, 432.
 18. Reykowski J. 1992. Emocje, motywacje, osobowość, w: Psychologia ogólna. Red. T. Tomaszewski. Warszawa, PWN, 113.
 19. Słownik języka polskiego. 1998. Warszawa, PWN, 495, 754.
 20. Szczechowiak A. 2013. Ekstrawertyk i introwertyk - słabe i mocne strony obydwu, http://www.edulandia.pl/ /edukacja/1,101856,6180471, dostęp: 17.11.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu