BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieloch Karolina
Tytuł
Ocena skuteczności wybranych metod hamowania wzrostu Listeria monocytogenes w przetwórstwie owoców i warzyw
Evaluation of the Effectiveness of Selected Methods for Inhibiting the Growth of Listeria Monocytogenes in Fruit and Vegetable Processing
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2015, nr 15, s. 131-145, wykr., tab., fot., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce
Słowa kluczowe
Zdrowa żywność, Folie opakowaniowe, Owoce, Warzywa
Health food, Packaging foil, Fruit, Vegetables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z roku na rok przypadki wykrycia obecności bakterii Listeria monocytogenes w owocach i warzywach są coraz powszechniejsze. Problem jest szczególnie zauważalny w dobie wzrostu zainteresowania zdrową żywnością. Polskie prawo w regulacjach dotyczących sektora owoców i warzyw pomija obowiązek analiz w kierunku obecności ww. mikroorganizmu. Problem jego występowania staje się więc coraz bardziej uciążliwy zarówno dla producentów, jak i zwykłych konsumentów. W artykule przedstawiono wyniki dotyczące możliwości ograniczenia rozwoju bakterii Listeria monocytogenes, biorąc pod uwagę warunki wzrostu tych bakterii, oddziaływanie naturalnych składników żywności oraz stosowanie opakowań z dodatkiem antybakteryjnym. Sformułowano kilka istotnych wniosków. Temperatury z zakresu 6-37°C stanowią dobre warunki wzrostu L. monocytogenes, co oznacza, że przechowywanie w wartościach temperatury chłodniczej i wyższej działa na nią stymulująco, jednakże intensywność wzrostu bakterii zależy od rodzaju podłoża i jego pH. Magazynując produkty podatne na zakażenia L. monocytogenes, należy unikać zastosowania tylko jednego sposobu ochrony antybakteryjnej. Skuteczna jest synergia kilku czynników jednocześnie, w tym: temperatury (6-20°C) i kwasowego pH lub temperatury (6°C) i dodatku chlorków. Marchew może wykazywać właściwości antylisteryjne, ale tylko w postaci surowej i mrożonej. Folie opakowaniowe z dodatkiem srebra w postaci jonowej oraz nanocząsteczek nie hamują wzrostu L. monocytogenes. (abstrakt oryginalny)

From year to year bacteria Listeria monocytogenes are more and more commonly found on fruit and vegetables. This problem is particularly noticeable in the era of rising interest in healthy food. In the regulations concerning the fruit and vegetable sector, the Polish law neglects the obligation to analyse fruit and vegetable products for the presence of the above-mentioned microorganism. Therefore this problem has become more and more troublesome for both producers and ordinary consumers. The article presents the results concerning possibilities to restrict Listeria monocytogenes growth, taking into account conditions of their growth, impact of natural food components and usage of packaging with antibacterial additives. Several significant conclusions were formulated. Temperatures 6-37°C constitute favourable conditions for L. monocytogenes growth which means that storage at refrigerating and higher temperatures has a stimulating effect, however, intensity of the bacterial growth depends on the kind of substrate and its pH. When storing the products susceptible to L. monocytogenes contamination, application of a single method of antibacterial protection should be avoided. Most effective is synergic activity of several simultaneously applied factors including: temperature (6-20°C) and acidic pH or 6°C temperature plus chlorides. Carrots may exhibit anti-listeria properties but only when raw and frozen. Packaging foils with addition of silver in ion form and nanomolecules do not inhibit L. monocytogenes growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aymonier, C., Schlotterbeck U., Antonietti L., Zacharias P., Thomann R., Tiller J.C., Mecking S., 2002, Hybrids of Silver Nanoparticles with Amphiphilic Hyperbranched Macromolecules Exhibiting Antimicrobial Properties, Chemical Communications, vol. 8, no. 24, s. 3018-3019.
 2. BD, 2012, Instrukcja użytkowania gotowych do użycia płytek hodowlanych z podłożem Brain Heart Infusion (BHI) Agar, Becton Dickinson, http://www.bd.com/resource.aspx?IDX=9053.
 3. Beuchat, R.L., Brackett, E.R., 1990, Inhibitory Effects on Raw Carrots on Listeria monocytogenes, Applied and Environmental Microbiology, vol. 56, no. 6, s. 1734-1742.
 4. Buchanan, R.L., Stahl, H.G., Whitting R.C., 1989, Effects and Interactions of Temperature, pH, Atmosphere, Sodium Chloride, and Sodium Nitrite on the Growth of Listeria monocytogenes, Journal of Food Protection, vol. 52, no. 12, s. 844-851.
 5. Caggia, C., Restuccia, C., Radazzo, L.C., Ombretta G., 2009, Growth of Acid-adapted Listeria. monocytgoenes in Orange Juice and in Minimally Processed Orange Slices, Food Control, vol. 20, no. 1, s. 59-66.
 6. Farber, J.M., Peterkin, P.I., 1991, Listeria monocytogenes, A Food-Borne Pathogen, Microbiological Reviews, vol. 55, no. 3, s. 476-511.
 7. Gay, M., Cerf, O., Davey, K.R., 1996, Significant of Pre-incubation Temperaturę and Inoculum Concentration on Subsequent Growth of Listeria monocytogenes at 14°C, Journal of Food Protection, vol. 67, s. 2443-2447.
 8. Hui, J.H., 2005, Listeria monocytogenes, w: Hui, J.H. (ed.), Handbook of Food Science, Technology and Engineering, Taylor&Francis, London, s. 1561-1563.
 9. Hurst, K.M., 2006, Properties of Silver Nanoparticles, w: Davis, V. (ed.), Characteristic and Applications of Antibacterial Nano-silver, Aburn University, s. 1-25.
 10. Junttila, J.R., Niemala, S.I., Hirn, J., 1988, Minimum Growth Temperature of Listeria monocytogenes and Non-haemolytic Listeria, Journal of Applied Bacteriology, vol. 65, s. 321-327.
 11. Kołakowska, A., Madajczak, G., 2011, Pałeczki Listeria monocytogenes w zakażeniach ludzi, Przegląd Epidemiologiczny, vol. 65, nr 1, s. 57-62.
 12. Lake, R., Hudson, A., Cressey, P., Nortje, G., 2002, Risk Profile. Listeria monocytogenes in Processed Ready-to-eat Meats, Institute of Environmental Science & Research Ltd., New Zealand, Reports. 4-5.
 13. Malinowska-Pańczyk, E., Sztuka, K., Kołodziejska, I., 2010, Substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym jako składniki biodegradowalnych folii z polimerów naturalnych, Polimery, vol.55, nr 9, s. 627-632.
 14. Nguyen-the, C., Lund, B.M., 1991., The Lethal Effect of Carrot on Listeria Species, Journal of Applied Bacteriology, vol.70, iss. 6, s. 479-488.
 15. Nguyen-the, C., Lund BM., 1992, An Investigation of the Antibacterial Effect of Carrot on Listeria monocytogenes, Journal of Applied Bacteriology, vol. 73, s. 23-30.
 16. Petrus, E.M., Tinakumari, S., Chai, L., Ubong, A., Tunung, R., Elexson, N., 2011, A Study on the Minimum Inhibitory Concentration and Minimum Bactericidal Concentration of Nano Colloidal Silver on Food-borne Pathogens, International Food Research Journal, no. 18, s. 55-66.
 17. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, Dz.U. UE L.07.322.12, poz. 1662.
 18. Sondi, I., Salopek-Sondi B.J., 2004, Silver Nanoparticles as Antimicrobial Agent: A Case Study on E. coli as a Model for Gram-negative Bacteria, Journal of Colloid and Interface Science, vol. 275, no. 1, s. 177-182.
 19. Szymczak, B., Sawicki W., 2011, Występowanie L. monocytogenes w świeżych owocach i warzywach pochodzących z upraw ekologicznych województwa zachodniopomorskiego, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, vol. 75, nr 2, s. 67-76.
 20. Thomas, C., Prior, O., 2000, Survival and Growth of Listeria monoctygonenes Species in a Model Ready-To-Use Vegetable Product Containing Raw and Cooked Ingredients as Affected by Storage Temperature and Acidification, Interantional Journal of Food Science and Technology, vol. 34, s. 317-324.
 21. U.S. Departament of Health & Human Services, 2012, Outbreaks Associated with Fresh and Fresh-Cut Produce. Incidence, Growth, and Survival of Pathogens in Fresh and Fresh-Cut Produce, Safe Practices for Food Processes.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu