BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza wyników hospitacji na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2014/2015
The Results of Analysis of Inspection on Management, Computer Science and Finance Faculty on University of Wroclaw in the Academic Year 2014/2015
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 89-97, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Wyniki badań
Higher education, Quality education, Research results
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonominczy we Wrocławiu
Wrocław University of Economic
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty hospitacji i jej wyników na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania objęły rok akademicki 2014/2015. Autor artykułu uważa, że jest to wciąż jedna z podstawowych metod weryfikacji jakości nauczania.(fragment tekstu)

This article presents results of analysis of inspection on Management Computer Science and Finance Faculty on University of Wroclaw in the academic year 2014-2015. The main purpose is presentation the idea of inspection, classification of inspection and stages of inspection. The research are prepared every year for Dean of Management Computer Science and Finance Faculty by Faculty Education Quality Committee and presented on Faculty Board.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Apanowicz J. 2002. Metodologia ogólna. Gdynia, Bernardinum.
  2. Borzęcki K. 1994. Jak hospitować. Poradnik dla dyrektora szkoły. Olsztyn, Wydaw. Księgarnia "Oświata".
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. DzU z 2006 r., nr 235, poz. 1703.
  4. Wlazło S. 1999. Mierzenie jakości pracy. Wrocław, MarMar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu