BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozarkiewicz Alina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kształcenie w zakresie standardów metodycznych na studiach podyplomowych z zarządzania projektami - uwarunkowania wyborów z perspektywy organizatorów studiów i słuchaczy
Education in Project Management Standards in Post-Diploma Studies - Contingencies of Choices from the Perspective of Organizers and Students
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 109-118, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Studia podyplomowe, Zarządzanie projektem, Edukacja, Standardy, Certyfikacja
Postgraduate studies, Project management, Education, Standards, Certification
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego opracowania jest analiza i identyfikacja czynników, które wpływają na decyzje o kształceniu w zakresie standardów metodycznych na studiach podyplomowych. Praca zawiera syntetyczne wprowadzenie do problematyki metodyk zarządzania projektami, a następnie prezentuje wyniki badań własnych. W pierwszej części tych badań poszukiwano czynników, które wpływają na decyzje organizatorów studiów podyplomowych, próbowano określić, jakie czynniki wewnętrzne (np. zasoby) i zewnętrzne (np. oczekiwania słuchaczy) są uwzględniane przy formułowaniu programu studiów. W drugiej części badań pytania badawcze dotyczyły słuchaczy studiów podyplomowych: Jakie czynniki wewnętrzne (np. podejmowanie wyzwań) i zewnętrzne są istotne przy wyborze programu studiów umożliwiającego dodatkowe przygotowanie do egzaminu certyfikującego? W badaniach wykorzystano różne metody badawcze, w tym badania materiałów zastanych i analizę wyników ankiet przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych. Chociaż badania prezentowane w pracy mają wiele ograniczeń, to wydaje się, że mogą stanowić ważne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem kształcenia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to identify the key factors influencing decisions concerning instruction in the field of project management standards in post-diploma programs. The paper contains the brief introduction into the issues of project management methodologies, and next it presents the results of own research. In the first part of the research, on the basis of gathered materials, the questions are aimed at the determination of contingences of the decision made by studies' organizers. Such factors as the offer of professional organizations and training firms, as well as students' expectations and numerous competitors, are pointed out. In the next part of the research, on the basis of survey conducted among post-diploma students, the most important internal and external factors influencing their decisions about additional involvement in certification are recognized. As research results shows, such factors as search for legitimacy and intrinsic motivation, are important. Less significant are expectations of others, such as superiors.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blomquist T., Söderholm A. 2002. How project management got carried away, in: Beyond project management: new perspectives on the temporary-permanent dilemma. Red. K. Sahlin-Andersson, A. Soderholm. Liber, Malmo, 25-38.
 2. Bredillet C.N. 2003. Genesis and role of standards: theoretical foundations and socio-economical model for the construction and use of standards. Inter. J. Proj. Manag. 21(6), 463-70.
 3. Crawford L. 2004. Professional associations and global initiatives, in: Wiley guide to managing projects. New York, Wiley & Sons, 1389-1402.
 4. Hällgren M., Nilsson A., Blomquist T., Söderholm A. 2012. Relevance lost! A critical review of project management standardisation. Inter. J. Manag. Proj. Bus. 5(3), 457-485.
 5. Hodgson D. Cicmil S. 2006. Are projects real? The PMBOK and the legitimation of project management knowledge, in: Making projects critical. Red. D. Hodgson, S. Cicmil. New York, Palgrave Macmillan, 29-50.
 6. Koszlajda A. 2011. Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. Gliwice, Wydaw. Helion, 360.
 7. Kozarkiewicz A. 2012. Zarządzanie portfelami projektów. Warszawa, Wydaw. Profesjonalne PWN, 268.
 8. Kozarkiewicz A. 2015. Relacje instytucjonalne i procesy profesjonalizacji w kształceniu menedżerów projektów. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 319(79)2, 119-126.
 9. Łuczewski M., Bednarz-Łuczewska P. 2012. Analiza dokumentów zastanych, w: Badania jakościowe. Metody i narzędzia. T. 2. Red. D. Jemielniak. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 163-188.
 10. Metodyki zarządzania projektami. Biblioteka Project Managera. 2011. Red. M. Trocki. Warszawa, Bizarre, 365.
 11. Nowoczesne zarządzanie projektami. 2013. Red. M. Trocki. Warszawa, PWE, 468.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu