BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kumor Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Specyfika kształcenia na specjalności Rachunkowość - ścieżka ACCA na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
The Specifics of Education in Specialization Accounting - Path ACCA in Faculty of Finance and Insurance of University of Economics in Katowice
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 119-128, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Akredytacja, Kształcenie, Jakość kształcenia, Studenci, Szkolnictwo wyższe, Program nauczania
Accounting, Accreditation, Learning, Quality education, Students, Higher education, Curriculum
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki kształcenia studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na specjalności rachunkowość - ścieżka ACCA, powstałej w wyniku współpracy z organizacją zawodową ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), a także implementacji wymagań ACCA dotyczących programów studiów. Dodatkowym celem jest ocena stopnia wykorzystania przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach akredytacji ACCA. Przeprowadzona analiza ma na celu wskazanie innych specjalności spoza kierunku finanse i rachunkowość (FiR), które w najszerszym zakresie realizują w ramach prowadzonych przedmiotów zagadnienia ujęte w modułach F1-F4, a także zakresu zwolnień, jakie studenci tych specjalności mogliby uzyskać i podjąć studia II stopnia na specjalności rachunkowość - ścieżka ACCA.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the specifics of education in University of Economics in Katowice in specialization accounting - path ACCA.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ACCA na uczelniach, www.accapolska.pl/ACCA-na-uczelniach/Akredytowane-uczelnie, dostęp: 2.11.2015.
  2. Bucior G., Zackiewicz-Brunke B. 2015. Akredytacja ACCA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 319(79)2, 37-48.
  3. Krajowe ramy kwalifikacji na studiach I i II stopnia. Sylabusy, www.krk.ue.katowice.pl, dostęp: 2.11.2015.
  4. Kwalifikacje ACCA, www.accapolska.pl/kwalifikacje-ACCA/Dyplomy-i-certyfikaty/Advanced-Diploma- -in-Accounting-and-Business, dostęp: 2.11.2015.
  5. Świetla K. 2012. Certyfikaty z dziedziny rachunkowości, ich różnorodność oraz wymogi formalne warunkujące uzyskanie uprawnień, w: Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego. Red. D. Dziawgo. Toruń, Wydaw. UMK.
  6. Walińska E., Michalak M. 2013. Akredytacja uczelni wyższych przez profesjonalne organizacje rachunkowości w warunkach deregulacji zawodu księgowego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 303(72), 206-209.
  7. Zarzycka E. 2015. Rola międzynarodowych kwalifikacji w procesie rozwoju i kształcenia specjalistów ds. rachunkowości zarządczej w Polsce. Zesz. Teoret. Rach. 81(137), 141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu