BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Łukasz
Tytuł
Wpływ innowacyjności na pomiar konkurencyjności państw
Innovation Impact on Measuring Countries' Competitiveness
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 7-17, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Rynki międzynarodowe, Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność regionów, Konkurencyjność, Konkurencyjność gospodarki
Innovative character, International market, International competitiveness, Enterprise competitiveness, Regions competitiveness, Competitiveness, Economy competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost intensywności konkurencji na rynkach międzynarodowych determinuje potrzebę poszukiwania czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, regionów, a także całych gospodarek. W niniejszym artykule przedstawiony został globalny indeks konkurencyjności. Narzędzie stworzone przez specjalistów Światowego Forum Ekonomicznego, mierzące podstawy konkurencyjności gospodarek zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. Szczególną uwagę zwrócono na jeden z elementów indeksu, jakim jest innowacyjność i jego wpływ na pomiar konkurencyjność państw. Zaprezentowano również dane dotyczące 10 najbardziej konkurencyjnych gospodarek według globalnego indeksu konkurencyjności. W zakończeniu stwierdzono, że innowacyjność ma duże znaczenie w pomiarze konkurencyjności państw, a w perspektywie kolejnych lat udział ten powinien wzrastać. (abstrakt oryginalny)

The rising intensity of competition on international markets determines the need to seek factors which influence the competitiveness of companies, regions and countries. This article presents the Global Competitiveness Index (GCI), a comprehensive tool made by World Economic Forum experts to measure the microeconomic and macroeconomic foundations of national competitiveness. Special attention is devoted to innovation - one of the elements of the index and its influence on the measurement of countries' competitiveness. Moreover, data of ten most competitive nations according to the GCI are presented. In conclusion it is stated that innovation has a big influence on the measurement of countries' competitiveness, and this share should rise in the upcoming years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Daszkiewicz, N., 2008, Konkurencyjność poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Schumpeter, J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  3. Świtalski, W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  4. Tokarski J., 1980, Słownik wyrazów obcych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  5. WEF, World Economic Forum, 2014, The Global Competitiveness Report 2014-2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu