BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Maciej
Tytuł
Wpływ ceny ropy naftowej na kurs eurodolara
The Impact of Crude Oil Price on the Euro-Dollar Rate
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 18-34, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Ropa naftowa, Kurs walutowy, Ceny surowców, Surowce, Rynki towarowe, Euro, Dolar
Financial markets, Oil, Exchange rates, Raw materials prices, Raw materials, Commodity markets, Euro, Dollar
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł traktuje o zależnościach występujących między rynkiem towarów reprezentowanym przez ropę naftową a kursem eurodolara. Zmienność cen surowców, a także kursu walutowego jest bowiem istotną przesłanką, aby wykorzystać dostępne metody analizy w celu prognozy przyszłych cen ropy naftowej, a także zminimalizować błąd predykcji występujący w tych prognozach. Po teoretycznym przedstawieniu rynku walutowego i surowcowego, analizie ekonometrycznej poddano kurs eurodolara i ropy naftowej. Zastosowano test przyczynowości Grangera w średniej. Dokonano także predykcji przyszłego wydobycia ropy naftowej, w tym także szczytu oil peak. Przeprowadzone badanie jest w pewnej mierze kontynuacją, a zarazem rozszerzeniem niektórych z dotychczas przeprowadzonych badań, w przeważającej większości przez ekonometryków amerykańskich. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the factors responsible for changes in crude oil prices. The main goal of this study is to investigate the relationship between oil price and the nominal euro/US dollar exchange rate through an empirical analysis using the Granger causality test upon daily and weekly data for the period 1999-2013. Results show that the co-integration relationship is not detected between the oil and exchange rate in the long term. However, the causality in the short term could be important when considering the market situation. Moreover, this paper presents the oil peak prediction, prepared with the autoregressive model with a parabolic trend. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arezki, R., Dumitrescu, E., Freytag, A., Quintyn, M., 2012, Commodity Prices and Exchange Rate Volatility: Lessons from South Africa's Capital Account Liberalization, International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12168.pdf, [dostęp: 15.12.2013].
 2. Bank of International Settlements, 2013, Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary global results, Basel.
 3. BP Statistical Review of World Energy (2005), http://www.bp.com, [dostęp: 10.11.2013].
 4. BP Statistical Review of World Energy (2013), http://www.bp.com, [dostęp: 10.11.2013].
 5. Charemza, W.W., Deadman, F.D., 1997, Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Chen, Y.-Ch., Rogoff, K.S., Rossi, B., 2010, Can Exchange Rates Forecast Commodity Prices?, MIT Press, Massachusetts.
 7. Hong, Y., Liu, Y., Wang, S., 2009, Granger Casuality in Risk and Detection of Extreme Risk Spillover between Financial Markets, Journal of Econometries, vol. 150.
 8. Du, X., Yu, C.L., Hayes, D.J., 2008, The Impact of Ethanol Production on U.S. and Regional Gasoline Prices and on the Profitability of the U.S. Oil Refinery Industry, Center for Agricultural and Rural Development Iowa State University, Iowa City.
 9. Du, X., Yu, C.L., Hayes, D.J., 2009, Speculation and Volatility Spillover in the Crude Oil and Agricultural Commodity Markets: a Bayesian Analysis, Center for Agricultural and Rural Development Iowa State University, Iowa City.
 10. Fattouh, B., 2008, North African Oil and Foreign Investment in Changing Market Conditions, Oxford Institute for Energy Studies, Oxford.
 11. Granger, C.W.J., Newbold, P., 1977, Forecasting Economic Time Series, Academic Press, Nowy Jork.
 12. Hamilton, J.D., 2008, Understanding Crude Oil Prices, National Bureau of Economic Research, Cambridge, http://www.nber.org/papers/w14492, [dostęp: 3.08.20013].
 13. Hamilton, J.D., 2009, Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08, National Bureau of Economic Research, Cambridge, http://www.nber.org/papers/wl5002, [dostęp: 3.08.2013].
 14. Hamilton, J.D., 2011, Historical oil shocks, National Bureau of Economic Research, Cambridge, http://www.nber.org/papers/wl6790, [dostęp: 2.08.2013].
 15. Harri, A., Nalley, L., Hudson, D., 2009, The Relationship Between Oil, Exchange Rates, and Commodity Prices, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/53095/2/jaaeip13.pdf [dostęp: 7.12.2013].
 16. Hong, Y., Liu, Y., Wang, S., 2009, Granger Causality in Risk and Detection of Extreme Risk Spillover between Financial Markets, Journal of Econometrics, vol. 150.
 17. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/53095/2/jaaeip13.pdf, [dostęp: 7.12.2013].
 18. Jankowiak, L., Foltyński, Z., Jachna, M., 1969, Ropa naftowa na rynku światowym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Konopczak, M., Sieradzki, R., Wiernicki, M., 2010, Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, Bank i Kredyt, vol. 41 (6).
 20. Kośko, M., Osińska, M., Stempińska, J., 2007, Ekonometria współczesna, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 21. Łęt, B., 2012, Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 22. Mileva, E., Siegfried, N., 2007, Oil Market Structure, Network Effects and the Choice of Currency for Oil Invoicing, EBC, Frankfurt am Main.
 23. Novotný, F., 2012, The Link between the Brent Crude Oil Price and the US Dollar Exchange Rate, Prague Economic Papers, Praga.
 24. OECD, 2011, The effects of oils price hikes on economic activity and inflation, OECD.
 25. Osińska, M., 2008, Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 26. Parzymies, S., 2009, Bezpieczeństwo i współpraca w rejonie Morza Śródziemnego - wielkie wyzwanie dla Europy, Stosunki Międzynarodowe - International Relations, nr 3-4, (t. 40).
 27. Sobczyk, M., 2013, Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 28. U.S. Energy Information Administration, 2013a, Annual Energy Outlook 2013 with projections to 2040, http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383%282013%29.pdf [dostęp: 13.12.2013].
 29. U.S. Energy Information Administration, 2013b, Country Analysis Brief: Egypt, http:// www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Egypt/egypt.pdf [dostęp: 6.04.2014].
 30. Wurzel, E., Willard, L., Ollivaud, P., 2009, Recent Oil Price Movements - Forces Ans Policy Issues, ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPERS, no. 737.
 31. Zhang, Y.J., Fan, Y., Tsai, H.T., Wei, Y.M., 2008, Spillover Effect of US Dollar Exchange Rate on Oil Prices, http://www.sciencedirect.com [dostęp: 12.12.2013].
 32. Zrada, J., 2011, Oil Prices and the US Dollar Exchange Rate, Correlation or Causality, http://business.pages.tcnj.edu/files/2011/07/Zrada.Thesis.pdf [dostęp 12.12.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu