BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marta
Tytuł
Wyzwania chińskiej polityki energetycznej
Challenges of the Chinese Energy Policy
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 35-48, rys., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Ropa naftowa, Rynek energetyczny, Rozwój gospodarczy, Gospodarka energetyczna
Energy policy, Oil, Energy market, Economic development, Energy economics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Rosnący popyt chińskiej gospodarki na energię jest jednym z najważniejszych problemów chińskiej polityki energetycznej oraz zagranicznej. Chiny od ponad 20 lat odnotowują wzrost popytu na energię i surowce energetyczne (zwłaszcza ropę naftową), które są niezbędne dla ich dalszego rozwoju gospodarczego. Oparcie potrzeb energetycznych na elektrowniach węglowych, energochłonność przemysłu i rosnące potrzeby energetyczne gospodarstw domowych doprowadziły do postępującego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które utrudnia rozwój niektórych sektorów energetycznych. Zaniepokojenie chińskich władz panującą sytuacją znalazło odzwierciedlenie w najnowszym planie pięcioletnim, który zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Chiny w celu sprostania wyzwaniu rosnącego popytu na energię i surowce energetyczne są zmuszone nie tylko do utrzymywania kontaktów z zagranicznymi dostawcami, ale też do zmiany własnego modelu rozwojowego. (abstrakt oryginalny)

A rapidly growing energy demand of Chinas economy is one of the essential problems in the Chinese energy policy and foreign affairs. For the last 20 years China has noted a significant growth in the demand for energy and energy resources (especially oil) which are necessary for its further economic development. Energy needs based on coal power plants, energy intensity of industry and the growing energy consumption of households have led to the progressive environmental pollution, which hinders the progress of investments in certain energy sectors. Concern of the Chinese authorities over the prevailing situation was reflected in the latest five-year plan, which aims to reduce greenhouse gas emissions and to increase the use of renewable energy. In order to meet the challenge of the growing demand for energy resources, China is forced not only to maintain relations with foreign suppliers, but also to convert its own model of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BP, 2014, Statistical Review of World Energy 2014, Historical Data Workbook.
 2. BP, 2015, Statistical Review of World Energy 2015, Workbook.
 3. Ciastoń, S., 2012, Polityka energetyczna Obamy może zwiększyć zależność energetyczną USA od Chin, http://www.cire.pl/item,61698,1,0,0,0,0,0,ier-polityka-energetyczna-obamy-moze-zwiekszyc-zaleznosc-energetyczna-usa-od chin.html [dostęp: 30.12.2014].
 4. EIA. (1), U.S. Energy Information Administration, 2015, International Energy Statistics, http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2&cid=ww,rl,r2,r3,r6,r7,CH,&syid=1993&eyid=2012&unit=QBTU [dostęp: 18.10.2015].
 5. EIA (2), U.S. Energy Information Administration, 2014, China is now the world's lar gest net importer of petroleum and the other liquid fuels, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=15531 [dostęp: 26.12.2014].
 6. EIA (3), U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, March 2014.
 7. EIA (4), U.S. Energy Information Administration, 2014, China Overview, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH [dostęp: 26.12.2014].
 8. EIA (5), U.S. Energy Information Administration, 2015, China Overview, http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN [dostęp: 19.10.2015].
 9. ekorynek.pl, 12.09.2013, Punkt zwrotny w polityce energetycznej Chin. Obniżą zużycie węgla, http://ekorynek.com/oze/950-zwrot-w-polityce-energetycznej-chin-obniza-zuzycia-wegla [dostęp: 2.01.2015].
 10. environment-ecology.com, 2014, Energy Units and Calculators, http://environment-ecology.com/what-is-energy/90-energy-units-and-calculators.html [dostęp: 22.12.2014].
 11. Europa.eu, 2014, Chiny ograniczają dostęp do metali ziem rzadkich i innych surowców - WTO ponownie sądzi na korzyść UE, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-293_pl.htm [dostęp: 20.02.2014].
 12. Forbes, 2012, W ciągu 10 lat Chiny będą motoryzacyjną potęgą, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/w-ciagu-10-lat-chiny-beda-motoryzacyjna-potega,25808,1 [dostęp: 22.12.2014].
 13. Góralczyk, B., 2014, Geostrategia energetyczna Chin, Centrum Strategii Energetycznych, http://cse.ibngr.pl/geostrategia-energetyczna-chin/ [dostęp: 23.12.2014].
 14. gramwzielone.pl, 2014, Chiny liderem inwestycji w OZE. Ile wydają na zieloną energię?, http://gramwzielone.pl/trendy/12980/chiny-liderem-inwestycji-w-oze-ile-wydaja-na-zielona-energie [dostęp: 2.01.2015].
 15. IEA, 2013, Oil Medium Term Market Report 2013, IEA, Paris.
 16. Igliński, H., 2014, Transport w turystyce wobec szczytu wydobycia ropy naftowej, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 3 (264), Poznań.
 17. Jakóbik, W., 2014a, Gazprom dalej na łasce Chińczyków, http://www.polska-azja.pl/2014/09/30/w-jakobik-gazprom-dalej-na-lasce/chinczykow/ [dostęp: 23.12.2014].
 18. Jakóbik, W., 2014b, Gazprom na łasce Chińczyków, http://biznesalert.pl/jakobik-gazprom-na-lasce-chinczykow/ [dostęp: 30.12.2014].
 19. Kozłowski, K., 2013, Miejsce CHRL w międzynarodowej polityce energetycznej, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 2, Szkoła Główna Handlowa.
 20. Łasak, P., 2010, Rozwój chińskiego przemysłu motoryzacyjnego, Studia Ekonomiczne PAN, nr 4 (LXVII).
 21. Palonka, K., 2014, Polityka energetyczna China - szansa dla sektora energetyki w Polsce?, http://www.polska-azja.pl/2014/02/13/k-palonka-polityka-energetyczna-chin-szansa-dla-sektora-energetyki-w-polsce/ [dostęp: 23.12.2014].
 22. South China Morning Post, 2014, China Three years late on installing offshore wind farms, http://www.scmp.com/business/commodities/article/1555852/china-three-years-late-installing-offshore-wind-farms [dostęp: 3.01.2015].
 23. Worldometers, 2015, China population, http://www.worldometers.info/world-population/china-population/ [dostęp: 20.10.2015].
 24. Ślazyk, L., 2014, Chiny w energetycznym pacie, http://csr.forbes.pl/chinska-polityka-energetyczna,artykuly,186027,1,1.html [dostęp: 23.12.2014].
 25. The State Council of the People's Republic of China, 2011, Comprehensive Work Plan for Energy Conservation and Emission Reduction During the 12th Five-Year Plan Period, no. 12.
 26. The State Council of the People's Republic of China, 2012, Chinas Energy Policy 2012, Beijing.
 27. The World Bank (1), 2014, http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators#s_e [dostęp: 11.11.2014].
 28. The World Bank (2), 2014, http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx# [dostęp: 22.12.2014].
 29. The World Bank (3), http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx [dostęp: 26.12.2014].
 30. The World Bank (4), 2015, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG [dostęp: 18.10.2015].
 31. The World Bank (5), 2015, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=NY.GNP.PCAP.PP.CD&id=af3ce82b&report_name=Popular_ndicators&populartype=-series&ispopular=y# [dostęp: 18.10.2015].
 32. Yuanyuan, L., 2014, China Curtails Less Wind Energy in 2014, http://www.renewableenergy-world.com/rea/news/article/2014/11/china-curtails-less-wind-energy-in-2014 [dostęp: 2.01.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu