BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puszcz Anna, Garbacz Filip
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju systemu finansów islamu
Development Conditions of Islamic Finance System
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2016, nr 16, s. 49-61, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki
Słowa kluczowe
Finanse islamskie, Islam
Islam finance, Islam
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje muzułmańskie
Islamic countries
Abstrakt
Mieszkańcy państw muzułmańskich, którzy nie mogli uczestniczyć w funkcjonowaniu rynku finansowego na zasadach oferowanych przez banki zachodnie, w połowie XX wieku rozpoczęli proces tworzenia własnego systemu finansów, zgodnego z ich wierzeniami. Przełomowym okresem były lata 70. XX wieku, które dla państw eksportujących ropę naftową, czyli wielu państw arabskich, oznaczały zwielokrotnienie zysków z tego tytułu. Specyficzne zasady rządzące islamskimi finansami, kreują zupełnie odmienne od znanych nam mechanizmy oraz instrumenty. Dzięki swej wyjątkowości, przyciągają coraz większe rzesze inwestorów z krajów niemuzułmańskich. (abstrakt oryginalny)

In the mid-twentieth century the citizens of the Muslim countries, who could not participate in the western financial market, began to create their own financial system in accordance with their religion. The period of the 70ties was crucial, as the increase of oil prices meant multiplying revenues for oil exporting countries. The specific rules of Islamic finance system create completely different financial mechanisms and instruments. Thanks to its uniqueness, the Islamic financial market still encourages more and more investors, also from non-Muslims countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Kaber, M., 2013, Techniki finansowe banków islamskich, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3 (63), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/964/1/11_Munir_Al_Kaber.pdf [dostęp: 6.03.2015].
 2. Jaworska, E., 2011, Specyfika rachunkowości islamskiej wybrane zagadnienia, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 32, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 625, Szczecin, s. 75-85.
 3. Karwowski, J., 2009, Finanse islamskie a kryzys, w: Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Bankowość, Zeszyty Naukowe, nr 548, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 38-45.
 4. Karwowski, J., 2011, Sukuk - islamskie certyfikaty inwestycyjne, w: Jajuga, K. (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 233-241.
 5. Karwowski, J., 2012, Zakazy i nakazy w finansach islamskich, w: Harasim, J. (red.), Cichy, J. (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 89-99.
 6. Koran, t. 1., t. 2., Z arabskiego przełożył i opatrzył komentarzem Józef Bielawski, 2009, Faktor Biuro Wydawnicze Marian Bornakowski, Warszawa.
 7. Martysz, C., 2013, Zarys problematyki finansów islamskich, w: Bartkowiak, R. (red.), Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy, nr 128, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 41-61.
 8. Prałat, K., Krzemiński, P., 2011, Islamskie fundusze inwestycyjne, w: Perez, K. (red.), Ziarko-Siwek, U. (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa, s. 199-216.
 9. Raja, P., 2013, Instrumenty finansowania inwestycji - muzułmańskie fundusze inwestycyjne, http://bankowoscislamska.pl/2013/12/28/instrumenty-finansowania-inwestycji-muzulmanskie-fundusze-inwestycyjne/ [dostęp: 6.03.2015].
 10. Włodarczyk, J., 2013, Bankowość islamska i bankowość konwencjonalna - próba porównania, w: Czech-Rogosz, J., Swadźba, S. (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne, Studia Ekonomiczne, nr 145, UE Katowice, Katowice, s. 113-122.
 11. Zielewski, P., 2013, Pieniądze Allaha u bram przedmurza, http://www.forbes.pl/fundusze-islamskie-moda-ktora-dopiero-nadejdzie,artykuly,166746,1,1.html [dostęp: 6.03.2015].
 12. Global Islamic Fund Industry Growth Despite Challenging and Volatile Market, www.mifc.com [dostęp: 6.03.2015].
 13. https://ebnfernas.wordpress.com/ [dostęp: 6.03.2015].
 14. 2014 Overview: Key Trends in Islamic Funds, www.eurekahedge.com [dostęp: 6.03.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu