BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Koncepcje kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość. Analiza rozwiązań przyjętych na polskich uczelniach publicznych
The Concept of Education in a Field of Study Finance and Accounting. Analysis of Polish Public Universities' Solutions
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 129-136, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Rachunkowość, Szkolnictwo wyższe, Program nauczania
Finance, Accounting, Higher education, Curriculum
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przegląd i analiza programów studiów stacjonarnych na kierunku FiR na polskich uczelniach publicznych pod kątem spójności oferowanych modułów kształcenia i specjalności.(fragment tekstu)

In the article the law conditions concerning education in regular studies in a field of studies Finance and accounting has been presented. Academic and practice profile of education has been mentioned. The review of curriculum for bachelor and master's degree has been done. The attention has been paid to the subjects included into the courses. Information used during the analyzes comes from the public universities' websites.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielawska K., Jastrzębska M., Martyniuk T. 2009. Sylwetka absolwenta kierunku finanse i rachunkowość, w: Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Red. A. Kopiński. Wrocław, Wydaw. UE Wroc., 18-22.
  2. Ciupek B. 2009. Ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość, w: Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Red. A. Kopiński. Wrocław, Wydaw. UE Wroc., 28-36.
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. DzU z 9.10.2014 r., poz. 1370.
  4. Ustawa dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu