BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratnicka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ingram Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wronka-Pośpiech Martyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi
Untangling the Relationship Between the Organizational Climate and Innovative Organizational Behaviour
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (38), 2016, nr 111, s. 213-225, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Klimat organizacyjny, Zachowania innowacyjne, Tworzenie wartości
Small business, Organizational climate, Innovative behaviours, Value creation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Twórczość i innowacyjność są trudnymi do wykluczenia przesłankami tworzenia i zawłaszczania przez przedsiębiorstwo wartości, a klimat organizacyjny jest kluczowym narzędziem kształtującym odpowiednie zachowania pracowników. Celem artykułu jest identyfikacja zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym i innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi. W oparciu o dane 225 respondentów zatrudnionych w 30 przedsiębiorstwach branży IT główna hipoteza mówiącą o pozytywnym wpływie klimatu organizacyjnego na innowacyjne zachowania organizacyjne została potwierdzona. W zakończeniu przedstawiono implikacje teoretyczne i praktyczne.(abstrakt oryginalny)

Creativity and innovativeness are important premises of value creation and value appropriation, and the organizational climate remains a key instrument in shaping employees behaviours. The aim of this paper is to identify the relationship between the organizational climate and innovative organizational behaviour. Using data from 225 respondents employed in 30 IT companies key hypothesis testing the positive influence of the organizational climate on organizational innovative behaviour is confirmed. Implications for theory and practice, as well as directions for future research are formulated.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile T.M., Conti R., Coon H., Lazenby J., Herron M, Assessing the work environment for creativity, Academy of Management Journal, 1996,vol. 39, no. 5, s. 1154-1184.
 2. Andriopoulos C., Dawson P., Managing change, creativity and innovation, Sage, London/Thousand Oaks, 2011.
 3. Baer M., Putting creativity to work: The implementation of creative ideas in organizations, Academy of Management Journal, 2012, vol. 55, s. 1102-1119.
 4. Bratnicka K., W poszukiwaniu zrozumienia oddziaływania kultury organizacyjnej na twórczość w organizacjach, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, K. Szymańska (red.), Monografie PŁ, Łódź, 2014, s. 76-84.
 5. Bratnicki M., Wyciślak W., Klimat organizacyjny: pojęcie, mierzenie, badania i diagnoza, Prakseologia, 1980, nr 4(76), s. 85-103.
 6. Brislin R.W., Translation and content analysis of oral and written material, [w:] Handbook of cross-cultural psychology, H.C. Triandis, J.W. Berry (red.), vol. 1, Allyn & Bacon, Boston, 1980, s. 389-444.
 7. Cameron K.S., Quinn, R.R., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006.
 8. Cerne M., Nerstad C.G.L., Skerlavay M., Don't come around here no more: Knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity, Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Boston, 2012.
 9. Çokpekin Ö., Knudsen M.P., Does organizing for creativity really lead to innovation?, Creativity & Innovation Management, 2012, vol. 21, s. 304-314.
 10. Cosh A., Fu X., Hughes A., Organization structure and innovation performance in different environments, Small Business Economics, 2012, vol. 33, s. 301-317.
 11. Damanpour F., Aravind D., 2012, Organizational structure and innovation revisited: From organic to ambidextrous structure, [w:] Handbook of organizational creativity, M.D. Mumford (red.), s. 483-514, Academic Press/Elsevier, London/Waltham/San Diego.
 12. Dokko G., Gaba W., Venturing into new territory: Carrer experiences of venture capital managers and practice variation, Academy of Management Journal, 2012, vol. 55, s. 563-583.
 13. Ekvall G., Organizational climate for creativity and innovation, European Journal of Work and Organizational Psychology, 1996, vol. 5, s. 105-123.
 14. Hirst G., Zhu C.J., Zhou Q., Unpacking the ambidexterity literature to predict employee performance and creativity, Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Boston, 2012.
 15. Hon A.H.Y., Bloom M., Crant J.M., Overcoming resistance to change and enhancing creative performance, Journal of Management, http://jom.sagepub.com/ content/early/0149206311415418, 2012.
 16. Hsu M.L.A., Fan H.-L., Organizational innovation climate and creative outcomes: Exploring the moderating effect of time pressure, Creativity Research Journal, 2010, vol. 22, s. 378-386.
 17. Hunter S.T., Bedell K.E., Mumford M.D., Dimensions of creative climate: A general taxonomy, The Korean Journal of Thinking and Problem Solving, 2005, vol. 15, s. 97-116.
 18. Hunter S.T., Bedell K.E., Mumford M.D., Climate for creativity: A quantitative view, Creativity Journal Research, 2007, vol. 19, 69-90.
 19. Isaksen S.G., Isaksen E.J., The climate for creativity and innovation: And its relationship to empowerment, consumer insight, and ambiguity, A Creativity Research Unit Technical Report, 2010, vol. 10, spring.
 20. Isaksen S.G., Lauer K.J., Ekvall G., Britz A., Perceptions of the best and worst climates for creativity: Preliminary validation evidence for the situational outlook questionnaire, Creativity Research Journal, 2001, vol. 13, s. 171-184.
 21. Karwowski M., Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Diffin, Warszawa, 2009.
 22. Khar Kheng Y., June S., Mahmood R., The Determinants of Innovative Work Behavior in the Knowledge Intensive Business Services Sector in Malaysia, Asian Social Science, 2013, vol. 9, no. 15, s. 47-59
 23. Klein K.J., Sorra J., The challenge of innovation implementation, Academy of Management Review, 1996, vol. 21, s. 1055-1080.
 24. Kraśnicka T., Innowacyjność jako wymiar przedsiębiorczości w małych i średnich firmach (wyniki badań), [w:] Przedsiębiorczość - natura i atrybuty K. Jaremczuk (red.), s. 81-100, PWSzZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, 2012.
 25. Kuenzi M., Schminke M., Assembling fragments into a lens: A review, critique, and proposed research agenda for the organizational work climate literature, Journal of Management, 2009, vol. 35, s. 634-717.
 26. Kwaśniewska J., Nęcka E., Perception of the climate for creativity in the workplace: The role of the level in the organization and gender, Creativity and Innovation Management, 2004, vol. 13, s. 187-197.
 27. Lin Y-Y., Liu F-C., A cross-level analysis of organizational creativity climate and perceived innovation: The mediating effect of work motivation, European Journal of Innovation Management, 2012, vol. 15, 55-76.
 28. Littell J.H., Corcoran J., Systematic reviews and meta-analysis (pocket guides to social work research methods), Oxford University Press, Oxford, New York, 2008.
 29. Mann L., Chan J. (red.), Creativity and innovation in business and beyond: Social science perspectives and policy implications. Routledge, London/New York, 2010.
 30. Mathisen G.E., Einarsen S., Mykletun R., Creative leaders promote creative organizations, International Journal of Manpower, 2012, vol. 33, s. 367-382.
 31. Moghimi S., Subramaniam I.D., Employees' Creative Behavior: The Role of Organizational Climate in Malaysian SMEs, International Journal of Business and Management, 2013, vol. 8, no. 5, s. 1-12.
 32. Pichlak M., , Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Difin, Warszawa, 2012.
 33. Schein E.H., Organizational culture and leadership, Jossey Bass, San Francisco, 2010.
 34. Schneider B., Brief A.P., Guzzo R.A., Creating a climate and culture for sustainable organizational change, Organizational Dynamics, 1996, vol. 24, s. 7-19.
 35. Somech A., Drach-Zahavy A., Translating team creativity to innovation implementation: The role of team composition and climate for innovation, Journal of Management, 2012, vol. 39, s. 684-708.
 36. Wang P., Rode J.C., Transformational leadership and follower creativity: The moderating effects of identification with leader and organizational climate, Human Relations, 2010, vol. 63, s. 1105-1128.
 37. Weick K.E., Sensemaking in Organisations, Sage, London, 1995.
 38. Weinzimmer L.G., Michel E.J., Franczak J.L., Creativity and firm-level performance: The mediating effects of action orientation, Journal of Managerial Issues, 2011, vol. 23, s. 62-82.
 39. West M.A., Anderson N.R., Measuring climate for work group innovation: Development and validation of the team climate inventory, Journal of Organizational Behavior, 1998, vol. 19, 235-258.
 40. Wudarzewski G., Metodyka badania klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie. Adaptacja i wykorzystanie, Rozprawa Doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych (opracowanie niepublikowane), 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu