BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łada Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Badacz czy superkonsultant - wizja absolwenta studiów doktoranckich z zakresu nauk o zarządzaniu
Researcher or Super Consultant - Image of the Graduate of PhD Studies in Management
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 149-157, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Studia doktoranckie, Absolwenci szkół wyższych, Nauka, Zarządzanie, Wyniki badań
Doctoral studies, Higher education graduates, Science, Management, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych, dotyczących wizji absolwenta studiów doktoranckich z zakresu nauk o zarządzaniu. Temat ten podjęto, rezygnując z pytania doktorantów o ich wizję przyszłości na rzecz poszukiwania przekonań na ten temat w propozycjach tematyki przyszłych rozpraw doktorskich. Przyjęta metoda badań polegała na analizie tekstów propozycji projektów badawczych przygotowywanych na potrzeby rekrutacji na studia doktoranckie organizowane przez Wydział Zarządzania dużej polskiej uczelni wyższej. Przedstawione rozważania mają na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie badawcze, czy kandydaci na doktorantów widzą siebie w przyszłości jako superkonsultantów w zakresie zarządzania, doradzających praktykom czy raczej jako badaczy poszerzających wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to display existence of two parallel images of the graduate of PhD studies in management. The discussion presented is based on the results of the research conducted in a Polish university. The study covered all research proposals prepared by PhD candidates for the purpose of the recruitment process. The analysis indicates that candidates would mostly prefer to conduct practically oriented research. The majority, instead of viewing themselves as researchers, in the future would prefer to become experts (super consultants) actively improving management systems in organizations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H. 2013. Portret naukowo-badawczy i kompetencyjny kandydatów na studia doktoranckie. Studium przypadku, w: Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Red. K. Jędralska. Katowice, Wydaw. UE w Katowicach, 169-180.
 2. Borusiak B. 2013. Instrumenty kształtowania skuteczności kształcenia na studiach III stopnia, w: Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Red. K. Jędralska. Katowice, Wydaw. UE w Katowicach, 75-86.
 3. Gołembska E. 2013. Ważniejsze przesłanki budowy modelu studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych, w: Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Red. K. Jędralska. Katowice, Wydaw. UE w Katowicach, 15-28
 4. Kozarkiewicz A., Łada M. 2011. Teoria rachunkowości zarządczej-pięć kluczowych mitów. Pr. Mater. Wydz. Zarządz. UGdań. (1/2), 167-175.
 5. Lisiecka K. 2013. Rola kadry naukowo-dydaktycznej w formułowaniu problemów badawczych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w: Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Red. K. Jędralska. Katowice, Wydaw. UE w Katowicach, 151-159.
 6. Malaga K. 2013. O pożądanym modelu kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w ramach dyscypliny ekonomia, w: Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Red. K. Jędralska. Katowice, Wydaw. UE w Katowicach, 87-100.
 7. Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. 2013. Red. K. Jędralska. Katowice, Wydaw. UE w Katowicach.
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. DzU z 2015 r., poz. 463.
 9. Różański J., Szychta A. 2013. Doświadczenia z kształcenia doktorantów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w: Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Red. K. Jędralska. Katowice, Wydaw. UE w Katowicach, 59-74.
 10. Strużyna J. 2013. Wspólnota "w biedzie" studentów III stopnia. Reminiscencje, w: Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Red. K. Jędralska. Katowice, Wydaw. UE w Katowicach, 160-168.
 11. Thietart R.A. i in. 2001. Doing management research. A comprehensive guide. London, Sage.
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU z 2012 r., poz. 572, z póź. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu