BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie kategoryzacji w nauczaniu podstaw rachunkowości na uczelni
Usage of Categorisation in the Process of Teaching Primary Basis of Accounting at the University
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 181-190, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Metody dydaktyczne, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe
Accounting, Didactic methods, Teaching, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli i efektów zastosowania kategoryzacji w procesie przyswajania wiedzy przez studentów z zakresu podstaw rachunkowości. W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące kategoryzacji. Omówione zostały w nim zasady kategoryzacji oraz jej wertykalny i horyzontalny wymiar. Następnie zaprezentowano eksperymenty, które umożliwiły ocenę wpływu kategoryzacji na możliwie najefektywniejsze zdobywanie wiedzy z podstaw rachunkowości. Eksperymenty miały wskazać również determinanty struktury hierarchicznej powszechnych kategorii w rachunkowości. W części teoretycznej artykułu wykorzystano metody opisowe, natomiast w części badawczej posłużono się studium przypadku i metodą eksperymentalną.

The teaching process at the university requires lecturers to have knowledge of the tools of psychology, through which lecturers can increase development of cognitive abilities of students. One of those tools is categorisation. The ability to categorize allows to notice the relationships between certain components. That means students can generalize the rules and using them structure the world around them.This article aims to present the role of categorisation and the effects of its use in students learning process of primary basis of accounting. First part of the article presents theoretical aspects of categorisation and discusses principles of categorisation and its vertical and horizontal dimensions. Then three experiments were presented that aimed to evaluate impact of categorisation on gaining knowledge in terms of selected issues discussed during primary basis of accounting classes. Results of the experiment indicate that application of exercises including rules of categorisation enables more swift acquisition of program issues by the students. In theoretical part descriptive methods were applied, while research part used case study and experimental method.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barsalou L.W. 1983. Ad hoc categories. Mem. Cog. 11, 211-227.
  2. Barsalou L.W. 1985. Ideals. Central tendency, and frequency of instantiation. J. Exp. Psych. 11(4), 629-649.
  3. Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. 2007. Red. Z. Chlewiński. Gdańsk, Gdań. Wydaw. Psych., 21.
  4. Palmer S.1977. Hierarchical structure in perceptual representation. Cog. Psych. 9, 441-474.
  5. Rosch E. 1975a. Cognitive representations of semantic categories. J. Exp. Psych. 104, 192-233.
  6. Rosch E. 1975b. Cognitive reference points. Cog. Psych. 7, 532-547.
  7. Rosch E., Mervis C.B. 1975. Family resemblances: Studies in the internal structure of categories. Cog. Psych. 7, 573-605.
  8. Rosch E., Simpson C., Miller R.S. 1976. Structural bases of typicality effects. J. Exp. Psych. Hum. Percept. Perform. 2, 491-502.
  9. Woźniak J. 2000. Kategoryzacja. Warszawa, SBP, 66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu