BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Determinanty oceny przez studentów rachunkowości przydatności zespołowej albo indywidualnej formy organizacji pracy
Determinants of Accounting Students Assessment on Usability of Individual or Group Work Organization
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 191-202, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Studenci, Praca zespołowa, Organizacja pracy
Accounting, Students, Team work, Work organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Osoby planujące karierę w zawodach i sferach związanych z szeroko rozumianą rachunkowością potrzebują niewątpliwie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, nabywanych w trakcie studiów oraz praktyk i innych form pozyskiwania doświadczenia zawodowego. Studenci powinni także poznać różne formy pracy - do najistotniejszych pojęć należy zespołowość lub indywidualność pracy, z czym łączy się występowanie dwóch przeciwstawnych czynników: a) ogólnej preferencji we współczesnym świecie - przynajmniej na poziomie deklaratywnym - pracy zespołowej, mimo iż wyniki badań na temat zespołowości nie są jednoznaczne - ma to miejsce w przedsiębiorstwach, w treściach przekazywanych studentom na uczelniach wyższych i szkolonym na treningach biznesowych, a także w mediach; b) specyfiki pracy w rachunkowości oraz zawodzie księgowego, która wymaga skupiania się na dokumentach, liczbach, rachowaniu, w związku z czym sprzyjającą jej formą jest praca indywidulana. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, przeprowadzono badania w celu ustalenia preferencji studentów rachunkowości w zakresie pracy zespołowej i indywidualnej oraz przeanalizowania ich determinant, takich jak specyfika i charakterystyka zadań oraz inne potencjalne determinanty, takie jak płeć oraz forma studiów.(fragment tekstu)

In the paper the empirical study is presented. The determinants of accounting students preference for individual or group work organization are analyzed. The data was gathered by the usage of questionnaire technique and the data was processed statistically through the analysis of the percentage structure of answers and correlation analysis as well.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezińska A. 2007. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa, Wydaw. Nauk. Scholar.
 2. Nowak M. 2009a. Need for psychology as supportive tool for controlling in small and middle-sized companies, in: Mittelstandscontrolling. Band 12. Reihe: Controlling. Red. V. Linganu. Lohmar-Koeln, Josef Eul Verlag, 163-193.
 3. Nowak M. 2009b. Psychological phenomena as the limiting factors for usage of quantitative methods and their accuracy in accounting and finance, in: Quantitative methods in accounting and finance. Vol. III. Red. R. Motoryn, E. Nowak. Kijów, Ukrainian State University of Finance and International Trade, 111-115.
 4. Nowak M. 2009c. Psychologiczne czynniki decyzji inwestycyjnych a wskazówki dla controllingu finansowego. Pr. Nauk. UE Wroc. 58, 348-358.
 5. Nowak M. 2009d. Zjawiska psychologiczne w analizie wykonania budżetu. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 545(19), 295-307.
 6. Nowak M. 2010. Motivating factors at the career in accounting and finance. Analysis of empirical study. Res. Pap. Wroc. Univ. Econ. 145, 121-131.
 7. Nowak M. 2011a. Możliwości zastosowania rachunkowości w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi w świetle badań z zakresu psychologii międzykulturowej. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 668(41), 445-457.
 8. Nowak M. 2011b. Myślenie o przyszłości, zadowolenie ze zbliżającego się zakończenia studiów oraz skuteczność źródeł informacji o pracy w opinii studentów III roku studiów licencjackich na kierunku: rachunkowość i finanse na specjalności: rachunkowość i auditing. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 287(63), 189-202.
 9. Nowak M. 2011c. Poziom przedsiębiorczości potencjalnych controllerów. Analiza wyników badań empirycznych, w: Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Red. G. Zellmer, K. Witkowski. Zielona Góra, UZielonogór., 143-151.
 10. Nowak M. 2012a. Advantages and disadvantages of auditor profession according to students of economics. Res. Pap. Wroc. Univ. Econ. 263, 150-161.
 11. Nowak M. 2012b. Aspekty realizacyjne wykładu w języku obcym dla studentów programu Erasmus na przykładzie wykładu "Marketing controlling", w: Doktor niejedno ma imię. Red. A. Kardasz, Wydaw. Nauk. UE Wroc., 80-92.
 12. Nowak M. 2012c. Difficulties faced by students of II year of financial and tax audit specialization master studies in their first professional work. Analysis of empirical studies, w: Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego. Red. D. Dziawgo. Toruń, Wydaw. Nauk. UMK, 133-151.
 13. Nowak M. 2012d. Postrzeganie pracy w różnych sferach związanych z rachunkowością przez studentów studiów ekonomicznych. Analiza wyników badań empirycznych. Pr. Nauk. UE Wroc. 251, 360-372.
 14. Nowak M. 2012e. Sources of knowledge on job offers in assessment of students of Wroclaw University of Economics. Analysis of empiric study covering 2005-2012 time period, in: Knowledge for market use 2012. Red. P. Slavíčková, http://knowledgeconference.cz/downloads/SBORNIK_ _ZNALOSTI_2012.pdf, dostęp: 7.10.2015.
 15. Nowak M. 2013a. Controllers, non-controllers and potential future controllers. Preferences on individualism or collectivism in professional work. Res. Pap. Wroc. Univ. Econ. 290, 72-87.
 16. Nowak M. 2013b. Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne. Wrocław, Wydaw. UE Wroc.
 17. Nowak M. 2013c. Praca w controllingu a przybierane role grupowe. Analiza wyników badań empirycznych. Pr. Nauk. UE Wroc. 289, 438-448.
 18. Nowak M. 2013d. Świadomość wykonywania zadań controllera. Deklaracje dotyczące pracy w controllingu a rzeczywista realizacja zadań z jego zakresu. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 765(61), 2, 481-498.
 19. Nowak M. 2014a. Doświadczenie zawodowe osób studiujących na kierunkach studiów związanych z rachunkowością. Analiza wyników badań empirycznych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 311(75)2, 153-162.
 20. Nowak M. 2014b. Male and female controllers. Between controlling and gender studies. Pr. Nauk. UE Wroc. 345, 85-93.
 21. Nowak M. 2014c. Motywacje do pracy w controllingu. Wyniki badań empirycznych. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 70, 115-123.
 22. Nowak M. 2014d. Potential future controllers' perception of the effectiveness of information sources on job offers. Research report, in: Controlling and knowledge. Shaping an information environment in contemporary business organizations. Red. J. Dyczkowska, P. Kużdowicz. Wrocław, Publishing House of Wrocław University of Economics, 77-88.
 23. Nowak M. 2014e. Psychologiczna charakterystyka osób realizujących zadania controllingu, w: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce. Red. H. Lelusz, R. Burchart. Olsztyn, Wydaw. UWM Olszt., 239-251.
 24. Nowak M. 2014f. Psychologiczne mechanizmy oceniania a zadania biegłego rewidenta, w: Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - teoria i praktyka. Red. E. Nowak, J. Szafraniec. Wrocław, Inst. Rach. UE Wroc. 25-31.
 25. Nowak M. 2014g. Znaczenie wymiarów czasu w controllingu - definicje teoretyczne a psychologiczna charakterystyka controllerów. Pr. Nauk. UE Wroc. 344, 405-413.
 26. Nowak M. 2015a. Psychological aspects of controlling. Pr. Nauk. UE Wroc. 375, 126-134.
 27. Nowak M. 2015b. Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 28. Nowak M. 2015c. Rachunkowość zarządcza, rachunkowość behawioralna - dwie strony tego samego medalu. Pr. Nauk. UE Wroc. 374, 154-161.
 29. Oleś P.K. 2012. Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość - zmiana - integracja. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN.
 30. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. 2014. Red. J. Trempała, B. Hałwas-Napierała. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN.
 31. Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne. 2014. Red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszowska. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu