BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Potrzeba posiadania mistrzów u studentów studiów ekonomicznych. Badania metodą analizy narracyjnej
Need for Rule Models of Economy Students. Research with Usage of Narrative Analysis
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 203-212, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Szkolnictwo wyższe, Ekonomia
Students, Higher education, Economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena, czy współcześnie studenci ekonomii, potrzebują mistrzów, w szczególności relacji mistrz-uczeń. Celem szczegółowym jest ustalenie sposobu rozumienia przez studentów pojęć "mistrz" oraz "osiągnięcie mistrzostwa". W artykule wykorzystano metodę analizy narracyjnej, pochodzącej z nauk społecznych, która daje, w przeciwieństwie do badań statystycznych opartych na liczbach, jakościowy a nie ilościowy wgląd w badane zjawisko.(fragment tekstu)

The considerations presented in the paper are aimed to finding out whether students of economics need masters and role models. The necessary literature study was made and empirical study was conducted. The empirical research was of qualitative character. It focused on analysis of students narration related to the answers for the questions on categories such as "master" and "reaching mastery".(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B.R. 2013. Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa, Wydaw. Literackie MUZA.
 2. Inglehart R. 1990. Culture shift in advanced industrial society. Princetown, Princetown University Press.
 3. Internetowy słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/mistrzostwo.html, dostęp: 7.10.2015.
 4. Kopaliński W. 2006. Słownik przypomnień. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm.
 5. Lewandowski E. 2011. Charakter narodowe Polaków i innych. Warszawa, Wydaw. Lit. MUZA.
 6. Nowak M. 2009a. Need for psychology as supportive tool for controlling in small and middle-sized companies, in: Mittelstandscontrolling. Band 12. Reihe: Controlling. Red. V. Linganu. Lohmar- -Koeln, Josef Eul Verlag, 163-193.
 7. Nowak M. 2009b. Psychological phenomena as the limiting factors for usage of quantitative methods and their accuracy in accounting and finance, in: Quantitative methods in accounting and finance. Vol. III. Red. R. Motoryn, E. Nowak. Kijów, Ukrainian State University of Finance and International Trade, 111-115.
 8. Nowak M. 2009c. Psychologiczne czynniki decyzji inwestycyjnych a wskazówki dla controllingu finansowego. Pr. Nauk. UE Wroc. 58, 348-358.
 9. Nowak M. 2009d. Zjawiska psychologiczne w analizie wykonania budżetu. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 545(19), 295-307.
 10. Nowak M. 2010. Motivating factors at the career in accounting and finance. Analysis of empirical study. Res. Pap. Wroc. Univ. Econ. 145, 121-131.
 11. Nowak M. 2011a. Możliwości zastosowania rachunkowości w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi w świetle badań z zakresu psychologii międzykulturowej. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 668(41), 445-457.
 12. Nowak M. 2011b. Myślenie o przyszłości, zadowolenie ze zbliżającego się zakończenia studiów oraz skuteczność źródeł informacji o pracy w opinii studentów III roku studiów licencjackich na kierunku: rachunkowość i finanse na specjalności: rachunkowość i auditing. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 287(63), 189-202.
 13. Nowak M. 2011c. Poziom przedsiębiorczości potencjalnych controllerów. Analiza wyników badań empirycznych, w: Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Red. G. Zellmer, K. Witkowski. Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 143-151.
 14. Nowak M. 2012a. Advantages and disadvantages of auditor profession according to students of economics. Res. Pap. Wroc. Univ. Econ. 263, 150-161.
 15. Nowak M. 2012b. Aspekty realizacyjne wykładu w języku obcym dla studentów Programu Erasmus na przykładzie wykładu "Marketing controlling", w: Doktor niejedno ma imię. Red. A. Kardasz, Wrocław, Wydaw. Nauk. UE Wroc., 80-92.
 16. Nowak M. 2012c. Difficulties faced by students of II year of financial and tax audit specialization master studies in their first professional work. Analysis of empirical studies, w: Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego. Red. D. Dziawgo. Toruń, Wydaw. Nauk. UMK, 133-151.
 17. Nowak M. 2012d. Postrzeganie pracy w różnych sferach związanych z rachunkowością przez studentów studiów ekonomicznych. Analiza wyników badań empirycznych. Pr. Nauk. UE Wroc. 251, 360-372.
 18. Nowak M. 2012e. Sources of knowledge on job offers in assessment of students of Wroclaw University of Economics. Analysis of empiric study covering 2005-2012 time period, w: Knowledge for market use 2012. Red. P. Slavíčková, http://knowledgeconference.cz/downloads/SBORNIK_ _ZNALOSTI_2012.pdf, dostęp: 7.10.2015.
 19. Nowak M. 2013a. Controllers, non-controllers and potential future controllers. Preferences on individualism or collectivism in professional work. Res. Pap. Wroc. Univ. Econ. 290, 72-87.
 20. Nowak M. 2013b. Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne. Wrocław, Wydaw. UE Wroc.
 21. Nowak M. 2013c. Praca w controllingu a przybierane role grupowe. Analiza wyników badań empirycznych. Pr. Nauk. UE Wroc. 289, 438-448.
 22. Nowak M. 2013d. Świadomość wykonywania zadań controllera. Deklaracje dotyczące pracy w controllingu a rzeczywista realizacja zadań z jego zakresu. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 765(61), 2, 481-498.
 23. Nowak M. 2014a. Doświadczenie zawodowe osób studiujących na kierunkach studiów związanych z rachunkowością. Analiza wyników badań empirycznych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 311(75)2, 153-162.
 24. Nowak M. 2014b. Male and female controllers. Between controlling and gender studies. Pr. Nauk. UE Wroc. 345, 85-93.
 25. Nowak M. 2014c. Motywacje do pracy w controllingu. Wyniki badań empirycznych. Zesz. Nauk. USzczec., Ser. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 70, 115-123.
 26. Nowak M. 2014d. Potential future controllers' perception of the effectiveness of information sources on job offers. Research report, in: Controlling and knowledge. Shaping an information environment in contemporary business organizations. Red. J. Dyczkowska, P. Kużdowicz. Wrocław, House of Wrocław University of Economics, 77-88.
 27. Nowak M. 2014e. Psychologiczna charakterystyka osób realizujących zadania controllingu, w: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce. Red. H. Lelusz, R. Burchart. Olsztyn, Wydaw. UWM w Olsztynie, 239-251.
 28. Nowak M. 2014f. Psychologiczne mechanizmy oceniania a zadania biegłego rewidenta, w: Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - teoria i praktyka. Red. E. Nowak, J. Szafraniec. Wrocław, Inst. Rach. UE Wroc., 25-31.
 29. Nowak M. 2014g. Znaczenie wymiarów czasu w controllingu - definicje teoretyczne a psychologiczna charakterystyka controllerów. Pr. Nauk. UE Wroc. 344, 405-413.
 30. Nowak M. 2015a. Psychological aspects of controlling. Pr. Nauk. UE Wroc. 375, 126-134.
 31. Nowak M. 2015b. Controlling personalny w przedsiębiorstwie. Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 32. Nowak M. 2015c. Rachunkowość zarządcza, rachunkowość behawioralna - dwie strony tego samego medalu. Pr. Nauk. UE Wroc. 374, 154-161.
 33. Sennet R. 2012. Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy. Warszawa, Wydaw. Lit. MUZA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu