BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Aktywizujące metody kształcenia w szkolnictwie wyższym na przykładzie ćwiczeń z międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
Activating Teaching Methods in Higher Education on Example Classes with International Financial Reporting Standards
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 213-224, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Kształcenie
Higher education, International Financial Reporting Standard, Learning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu aktywizujących metod kształcenia w szkolnictwie wyższym na przykładzie zajęć z przedmiotu międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF). Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod aktywizujących wykorzystywanych na ćwiczeniach z międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej jako przedmiotu kierunkowego realizowanego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość.(fragment tekstu)

The article deals with the issue of activating teaching methods in higher education. The purpose of paper is to present activating methods of teaching that can be be used during classes with International Financial Reporting Standards. In the first part of the article, on the basis of the characteristics of the teaching process and teaching methods, described activating teaching of students. The second part of this article is devoted to the selected method used in the process of educating students in classes with the subject of International Financial Reporting Standards.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek D., Segeth K. 2005. Możliwości zastosowania metod aktywizujących w kształceniu na przykładzie przedmiotu rachunkowość finansowa. Zesz. Teoret. Rach. 26(82), 7-16.
 2. Cieciura M. 2003. Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych. Wybrane zagadnienia. Zesz. Teoret. Rach. 14, 7-17.
 3. Dłużewski B. 1986. Metody aktywizujące, w: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych. Wrocław, Ossolineum.
 4. Foremna-Pilarska M., Polok K. 2005.Wybrane metody aktywizujące w nauczaniu rachunkowości. Pr. Nauk. AE Wroc. 1079, 43-51.
 5. Kotłowska M. 2014.Wykorzystanie metody projektów na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość zarządcza. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 311(75), 97-106.
 6. Krajowe ramy kwalifikacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Sylabusy, https://web.ue.katowice.pl/ sylabusy/uczelnia/, dostęp: 2.11.2015 r.
 7. Okoń W. 1984. Słownik pedagogiczny. Warszawa, PWN.
 8. Okoń W. 1987. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, PWN.
 9. Okoń W. 1998. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, Wydaw. Akad. Żak.
 10. Okoń W. 2003. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, Wydaw. Akad. Żak.
 11. Okoń W. 2007. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydaw. Akad. Żak.
 12. Pomykało W. 1993. Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa, Fundacja "Innowacja".
 13. Radawiecka E. 2003. Aktywizujące metody nauczania rachunkowości. Zesz. Teoret. Rach. 14, 18-32.
 14. Skulimowski M. 2014. Współczesne postrzeganie roli dydaktyki w szkolnictwie wyższym - artykuł dyskusyjny. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 311(75), 199-205.
 15. Szlosek F. 1999. Metody przypadków i metoda sytuacyjna w kształceniu zawodowym. Zesz. Warsz. CODN 21, 35.
 16. Szewczuk K. 2013. Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej. Kraków, Wydaw. WAM.
 17. Szkolnictwo wyższe, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/badania/rose2011/RoSE2011-R3-szkolnictwo- -wyzsze.pdf, dostęp: 2.11.2015 r.
 18. Szymczak M. 1979.Słownik języka polskiego. T. II. Warszawa, PWN.
 19. Tokarz A. 1985. Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej. Wrocław, Ossolineum.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu