BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Procedury ustalania kosztów uzyskania przychodów w nauczaniu rachunku kosztów
Procedures for Establishing the Tax Costs in Teaching the Cost Accounting
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 225-232, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Podatek dochodowy, Nauczanie, Koszty uzyskania przychodów
Cost accounting, Income tax, Teaching, Cost of revenue
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza problematyki dotyczącej ustalania kosztów podatkowych, jaka powinna być uwzględniana w procesie nauczania rachunku kosztów. Analiza treści podręczników z zakresu rachunku kosztów pozwala na stwierdzenie, że ich autorzy nie poruszają problematyki procedur ustalania kosztów uzyskania przychodów. Dzieje się tak, mimo że jednostki, które prowadzą systematyczny rachunek kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej, zobligowane są również do ustalenia kosztów podatkowych w ramach rachunku wyniku podatkowego.(fragment tekstu)

All companies are required to account for the income tax, which is a burden on the financial result. The calculation of income (tax loss) is essential of settlement procedure. An important practical problem is to determine the correct tax costs. Due to the complexity of the costs as an economic category and the contents of tax law to determine the tax costs creates a lot of difficulties. Tax costs are calculated in parallel with the costs for the purposes of accounting. In the process of learning calculus of costs should therefore be taken into consideration for determining the tax costs. In textbooks on account of the cost usually does not move the issues tax costs accounting. Range of issues concerning the deductible costs, which should be taught from the content regulations. In teaching should be extract the first issue identification deductible expenses, and then determining the amount of expenses that are deductible in a given period settlement.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubakowska K. 2015. Rachunek kosztów i wyników. Warszawa, PWE.
 2. Drury C. 1995. Rachunek kosztów. Warszawa, PWN.
 3. Gierusz J. 2010. Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości - pojęcie, klasyfikacja, zakres ujawnień. Gdańsk, ODDK.
 4. Jamroży M., Kudert S. 2013. Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa, Wolters Kluwer.
 5. Janik W., Paździor M. 2010. Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami. Warszawa, CeDeWu.
 6. Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z. 2011. Rachunek kosztów dla inżynierów. Warszawa, PWE.
 7. Niemczyk R. 2008. Rachunek kosztów. Przewodnik dla służb finansowo-księgowych. Red. A.D. Drągowski, Warszawa, [b.w.].
 8. Nowak E. 2016. Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Wrocław, Ekspert.
 9. Nowak E., Wierzbiński M. 2010. Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa, PWE.
 10. Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. 2013. Red. J. Iwin-Garzyńska. Warszawa, Difin.
 11. Ossowski M. 2004. Rachunek kosztów. Gdańsk, ODDK.
 12. Prawo podatkowe przedsiębiorców. 2013. Red. H. Litwińczuk. Warszawa, Wolters Kluwer.
 13. Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. 2009. Red. I. Sobańska. Warszawa, C.H. Beck.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU z 2011 r., nr 74, poz. 397, z póź. zm.
 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. DzU z 2012 r., poz. 361, z póź. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu