BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prewysz-Kwinto Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Voss Grażyna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Kursy i szkolenia jako element kształcenia pozaformalnego według oceny pracodawców z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
Courses Nad Traning as a Part of Non-Formal Education in Opinion of Employers of Pomorskie and Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2016, nr 83, s. 233-240, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenia, Kształcenie, Pracodawcy, Badania ankietowe
Training, Learning, Employers, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie, Województwo kujawsko-pomorskie
Pomorskie Voivodeship, Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest poznanie opinii pracodawców na temat kursów i szkoleń organizowanych w ramach edukacji pozaformalnej. W związku z tym przeprowadzono badanie ankietowe, którego wyniki zaprezentowano w opracowaniu.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to present the results of the survey conducted among employers in the Pomorskie and Kujawsko-Pomorskie voivodship. This study concerns the possibility of employee participation in courses and trainings to improve their professional qualifications as well as rules for selection of training companies and evaluation services they provide.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Collinassi G. 2012. Wykorzystanie analizy procesu pracy do identyfikacji potrzeb edukacyjnych - model MapCom, w: Kształcenie i doskonalenie zawodowe w oparciu o analizę procesu pracy w przedsiębiorstwie. Gdańsk, TNOiK, 9.
  2. Prewysz-Kwinto P., Voss G. 2013. Metoda projektu według oceny studentów kierunków ekonomicznych. Wyniki badania ankietowego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 303(72), 157.
  3. Prewysz-Kwinto P., Voss G. 2014. Uznawanie efektów pozaformalnego i nieformalnego kształcenia według opinii studentów studiów licencjackich na kierunku zarządzanie - wyniki badania ankietowego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 311(75)2, 180.
  4. Solarczyk-Szewc H. 2013. Walidacja kompetencji społecznych w kontekście KRK dla szkolnictwa wyższego. e-mentor 5(52), 4.
  5. Voss G., Drewniak R., Musiałkiewicz R., Prewysz-Kwinto P. 2015, Uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w szkolnictwie wyższym. Gdańsk, WSB, 9.
  6. Voss G. 2011, Tablica interaktywna jako narzędzie metod aktywizujących w rachunkowości. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 287(63), 263.
  7. Zalecenie Rady UE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. COM(2012)485 final 2012/0234(NLE).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2016.83.2.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu